U porastu nivo rijeke Une u Bihaću i Sane u Sanskom Mostu

Nivo rijeke Une u Bihaću iznosi 95 centimetara i pet centimetara je od kritične tačke, kada prijeti opasnost da se rijeka izlije iz korita.

Ohrabrujuće je što je nivo rijeke Une u Martin Brodu u tendenciji opadanja, a trenutno iznosi 148 centimetara.

Slično je i sa rijekom Sanom. I njena visina u Sanskom Mostu je porasla i trenutno iznosi 228 centimetara s tendencijom rasta.

Nivo rijeke u Vrhpolju opada i iznosi 190 centimetara, te se tako ne očekuje da bi Sana u Sanskom Mostu mogla naglo rasti.

Nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) stagnira i iznosi 116 centimetara.

U blagom opadanju je nivo rijeke Bosne u Sarajevu (Reljevo) koja iznosi 244 centimetra i ima tendenciju pada, dok je njena visina u Zenici 215 centimetara i, za sada, stagnira.

U neznatnom porastu je nivo rijeke Jale u Tuzlu koji iznosi 42 centimetra i ima tendenciju daljnjeg rasta.

U narednim danima najavljuju se nove padavine koje bi mogle uzrokovati povećanje nivoa svih rijeka u BiH.

Izvor: BHRT.ba

Related posts