U porastu nivo rijeke Une u Bihaću i Sane u Sanskom Mostu

Nivo rijeke Une u Bihaću iznosi 95 centimetara i pet centimetara je od kritične tačke, kada prijeti opasnost da se rijeka izlije iz korita. Ohrabrujuće je što je nivo rijeke Une u Martin Brodu u tendenciji opadanja, a trenutno iznosi 148 centimetara. Slično je i sa rijekom Sanom. I njena visina u Sanskom Mostu je porasla i trenutno iznosi 228 centimetara s tendencijom rasta. Nivo rijeke u Vrhpolju opada i iznosi 190 centimetara, te se tako ne očekuje da bi Sana u Sanskom Mostu mogla naglo rasti. Nivo rijeke Miljacke…

Read More

Jata kormorana tamane ribu u Sani

U poslednjih nekoliko sedmica na više dijelova vodotoka Sane i njenih pritoka pojavila su se jata kormorana, a ovdašnji ribolovci kažu kako se radi o pticama koje u značajnoj mjeri uništavaju riblji fond.  Nirzad Karamujić, sekretar Ribolovnog društva „Devet rijeka“, koje gazduje ovdašnjim rijekama, ističe kako u poslednje vrijeme dobijaju dojave o njihovom prisustvu, te da planiraju poduzeti određene mjere. Karamujić navodi kako je ovo ribolovačko društvo nedavno obavilo značajno poribljavanje Sane i njenih pritoka ribljom mlađi, kao i odraslom ribom, te im je stalo da očuvaju brojnost ribljeg fonda. …

Read More