U Ključu održana smotra i simulaciono-pokazna vježba Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH

U subotu, 14.10.2017. godine, u 11:00 sati u Ključu (Alina luka) Crveni križ Federacije BiH sa svojom strukturom i partnerima organizovao je smotru i simulaciono-pokaznu vježbu Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH. Domaćin smotre i vježbe je bio  Crveni križ općine Ključ, uz podršku Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i gradske i općinskih organizacija Crvenog križa na području ovog kantona.

Simulaciono-pokazna vježba organizirana je povodom obilježavanja 13. oktobra, Svjetskog dana smanjenja rizika od katastrofa.

Učešće na smotri uzeli su kantonalni timovi Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa, kao i Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH, te Civilna zaštita općine Ključ, Vatrogasna jedinica općine Ključ, Policijska stanica Ključ, J.U. Dom zdravlja Ključ, Kajak Kanu klub Ključ i Gorska služba spašavanja stanica Bihać. U ovom događaju učestvovati će 150 osoba, uposlenika i volontera u strukturi Crvenog križa, te partnerskih službi.

Simulaciono-pokaznom vježnom Crveni križ, civilna zaštita i ostali partneri u sistemu zaštite i spašavanja demonstrirati će se pripravnost i spremnost svojih timova da odgovore na neku od prirodnih i drugih nesreća.

Naziv simulaciono-pokazne vježbe je „Zbrinjavanje povrijeđenih nakon zemljotresa“. Na području Unsko-sanskog kantona došlo je do snažnog zemljotresa koji je napravio najveću štetu u Općini Ključ. U okolici Ključa uništeno je većinu kuća, kao i porijeđeno više osoba, za neke se smatra i da su smrtno stradali.

Mještani naselja su u panici, pokušavaju se spasiti iz ruševina i preći na drugu obalu. Obzirom da je zemljotres blokirao stranu prema mostu – putnoj komunikaciji, te je most djelimično oštećen potrebno je mještane evakuisati vodenim putem na bezbjedni dio obale gdje će im se pružiti adekvatna pomoć. Timovi prve pomoći vršiti će trijažu, pružati prvu pomoć povrijeđenima i nadzirati tok njihovog oporavka; timovi za psiho-socijalnu podršku pružati će psiho-socijalnu pomoć, a Služba traženja će vršiti registraciju ugroženih, te raditi na spajanju razdvojenih porodica. Logistički timovi za ugrožene će obezbjediti smještaj, hranu, higijenske artikle i odjeću.

O Svjetskom danu smanjenja rizika od katastrofa

Generalna skupština UN-a odredila je 13. oktobar kao Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa s ciljem promoviranja globalne kulture smanjenja rizika, uključujući prevenciju katastrofa, pružanje pomoći ugroženima i pripremu za katastrofe.

Posljednjih 25 godina, Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa predstavlja glavnu globalnu aktivnost podizanja svijesti, prepoznavanja napretka i ohrabrivanja budućih nastojanja za izgradnjom zajednica i država otpornih na katastrofe.

Napredak u smanjenju rizika od katastrofa rezultat je Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa usvojenog na trećoj Svjestkoj UN konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa, održanoj u martu 2015. godine u Japanu.

Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa 2017. godine fokusiran je na važnost doma kao sigurnog utočišta prilikom katastrofa sa naglaskom na prevenciju potrebe za iseljenjem.

Stoga je ovogodišnji slogan “Dome, sigurni dome”, a povod za odabir ovog slogana je 24.2 miliona registriranih novih lica raseljenih zbog posljedica katastrofa.

Related posts