U BiH ušlo više od 5.300 ilegalnih migranata: Do sada nije odobren nijedan azil

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić informirao je danas Vijeće ministara BiH o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Prema raspoloživim podacima, od 1. januara do 3. juna ove godine Službi za poslove sa strancima je prijavljeno 5.319 nezakonitih migranata, od kojih je 4.721 iskazao namjeru da zatraži azil, a 437 migranata je podnijelo zahtjev za azil.

U Izbjegličkom centru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Salakovcu 3. juna bilo je smješteno 188 stranaca koji su iskazali namjeru ili su tražitelji azila.

Vijeće ministara je informirano da nije odobren nijedan azil u našoj zemlji.

U informaciji se navodi da se provodi Akcijski plan hitnih mjera koji sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.

Prioriteti su usmjereni na jačanje Granične policije BiH radi bolje kontrole granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH, jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, kao i jačanje readmisijskih kapaciteta uz realizaciju sporazuma o readmisiji.

Nastavlja se podrška Graničnoj policiji BiH u zaštiti granice od nezakonitog ulaska migranata angažiranjem dodatnih policajaca iz policijskih agencija BiH, a u toku je realizacija uključivanja i policajaca iz MUP-a RS i Brčko Distrikta BiH.

Kapaciteti bivše kasarne “Ušivak” kod Hadžića bit će korišteni kao mješoviti centar i do kraja ove sedmice trebali bi biti na raspolaganju za migrante, a centrom će upravljati Služba za poslove sa strancima.

Razvojnoj banci Vijeća Evrope proslijeđen je zahtjev za povlačenje sredstava iz Fonda za migrante i finalizirane su aktivnosti na uspostavi bh. računa za uplatu sredstava.

Operativni štab za pitanje migracija kontinuirano zasjeda i na sedmičnom nivou održava sastanke.

Istovremeno, Ministarstvo sigurnosti u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice poduzima aktivnosti na organizaciji sastanka na visokom nivou koji će biti održan 7. juna u Sarajevu. Sastanak posvećen trenutnoj situaciji u oblasti migracija i definiranju zajedničkih budućih koraka okupit će nadležne ministre iz regiona, zemalja EU te predstavnike Evropske komisije i nadležnih međunarodnih organizacija.

Vijeće ministara BiH upoznato je i s Informacijom Ministarstva vanjskih poslova u vezi s zaključkom Vijeća ministara BiH sa 23. sjednice, održane 15. 9. 2015. godine, o migrantskoj krizi u svijetu.

Riječ je o redovnoj informaciji o stavovima ključnih institucija EU u vezi s migrantskom krizom sa sastanaka održanih u martu i aprilu ove godine, saopćeno je iz VMBiH.

Related posts