U Američkom kutku u Bihaću okončan treći ciklus Projekta „Kurs znakovnog jezika“

Savez udruženja gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH i Udružnje gluhih i nagluhih Bihać okončali su i treći ciklus Projekta „Kurs znakovnog jezika“ pa je tim povodom u prostorijama Američkog kutka u Bihaću petnaest polaznika ovoga kursa dobilo certifikat kao potvrdu da su naučili osnove znakovnog jezika i u svom radu osposobljeni za sporazumjevanje s osobama oštećenoga sluha i govora.

Polaznici kursa su po prvi put dvije uposlenice Centra za socijalni rad Bihać, socijalna radnica i psihologinja koje su također primile uvjerenje o završenom kursu znakovnog jezika. Voditelj kursa bio je predavač-tumač Sabrija Emrulović, predsjednik Udruženja gluhih i nagluhih Bihać uz asistenciju sekretara Damira Srabovića. -Na početku kursa imali smo sedamnaest polaznika a danas smo uručili petnaest uvjerenja o pohađanju trećeg ciklusa kursa znakovnog jezika. Mi smo već tri puta do sada organizirali dvomjesečni kurs za učenje znakovnog jezika. Kurs se pokazao zaista korisnim i važnim i drago nam je da su direktori pojedinih javnih institucija prepoznali važnost ovoga projekta i poslali svoje uposlenike da pohađaju ovaj kurs, kaže asistent Damir Srabović, sekretar Udruženja gluhih i nagluhih osoba Bihać.

reprezent.ba

Related posts