Tužilaštvo traži veću kaznu: Stanarević iz logora u Ripču civile odvozio i ubijao na Hrgaru

Tužilaštvo BiH zatražilo je veću kaznu za Željka Stanarevića zbog zločina počinjenih na području Bihaća, dok je Odbrana predložila novo suđenje.

Tužilaštvo i Odbrana su iznijeli žalbe na prvostepenu presudu Stanareviću, koji je u aprilu 2016. osuđen na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u okviru širokog i sistematičnog napada na bošnjačko stanovništvo iz mjesta Ripač, Ćukovi, Orašac, Klis i Kulen-Vakuf (općina Bihać).

Stanarević je proglašen krivim da je u ljeto 1992. godine učestvovao u odvođenju deset civila iz traktorskog servisa u mjestu Ripač na lokalitet Hrgar, gdje je lično ubio najmanje tri civila.

Državno tužilaštvo je od Apelacionog vijeća Suda BiH zatražilo da Stanareviću za ovo djelo izrekne višu kaznu, jer smatra da prvostepeno vijeće nije dovoljno uzelo u obzir otežavajuće okolnosti.

Tužilac Emir Neradin je kazao da se u Stanarevićevom slučaju radi o najvećem stepenu krivice, da je djelo počinjeno iz najnižih pobuda – samo zato jer su civili pripadali drugoj etničkoj grupi.

“Najmanje deset civila, svezanih ruku i potpuno nemoćnih, hladnokrvno su lišili života i bacili u jamu”, istakao je Neradin.

On je dodao da su porodičnost i mlada životna dob u vrijeme ubistava optuženog, precijenjene kao olakšavajuća okolnost.

Odbrana je navela da je prvostepeno vijeće prihvatilo 25 utvrđenih činjenica pred Haškim tribunalom, ocijenivši da su one irelevantne i da nisu primjenjive u slučaju Stanarevića kao “potpuno apolitičnog” čovjeka, koji je za vrijeme rata bio obični vojni policajac.

Branilac Milan Romanić je kazao da su tokom suđenja prekršena prava optuženog na odbranu. Kako je naveo, Vijeće nije prihvatilo suočenje svjedoka Tužilaštva S-1 i svjedoka Odbrane Duška Popovića.

On je kazao da je S-1, koji je “navodno” bio na licu mjesta, nabrojao ko je bio na brdu Hrgar, kao i ko je sjedio na kojem mjestu u kamionu, dok je Popović rekao da optuženog nije vidio.

Tužilac Neradin je odgovorio da ovaj prijedlog nije prihvaćen, jer S-1 i Popović nisu bili svjedoci istog događaja. On je napomenuo da su civili iz Ripača odvođeni u desetak navrata.

Optuženi Stanarević je izrazio čuđenje kako S-1 ne zna ko je vozio kamion ako zna ko je gdje sjedio na kamionu.

“Ja bih volio suočenje S-1 i Duška Popovića, koji je dva puta vozio kamion”, kazao je Stanarević.

Odbrana je zatražila i da joj na obnovljenom suđenju bude dozvoljeno da pozove vještaka vojne struke, što joj je takođe nije bilo omogućeno u prvostepenom postupku.

Apelaciono vijeće će odluku o žalbama donijeti naknadno, piše Detektor.

Related posts