Transplantacija koštane srži od sada moguća i sa djelimičnom podudarnošću davaoca i primaoca

Ljekari klinike Acibadem Altunizade u Istanbulu napravili veliki pomak u liječenju matičnim ćelijama.
Savršeno podudaranje između davaoca i primaoca koštane srži do sad je bio osnovni uslov za transplantaciju matičnih ćelija i najveća nada za oboljele od kancera u limfnim čvorovima, krvi, liječenju insuficijencije koštane srži i drugih genetskih oboljenja. Međutim, od sada će i transplantacije sa djelimično podudarnom HLA tipizacijom također moći uspješno da se obavljaju što znači da će ćelije za transplantaciju moći da se uzimaju od najbližih srodnika iako nisu savršeno podudarni i da će rezultati biti podjednako dobri ako ne i bolji, saopštio je profesor Erćument Ovalı, hematolog u bolnici Acıbadem Altunizade i direktor Laboratorije za matične ćelije Acıbadem Labcell i Banke krvi iz pupčanika.

Tim stručnjaka iz Laboratorije za matične ćelije Acıbadem Labcell već duže vrijeme fokusira se na haploidentične (djelimično podudarne) transplantacije. U svijetu postoji mali broj centara koji obavlja takve zahvate.
“Nauka stalno napreduje i zahvaljujući tome otkriveno je da T-ćelije u imunološkom sistemu imaju svoje podskupove. Pojedini podskupovi se bore protiv tumora i mikroorganizama, a drugi protiv samog tijela. Ćelijski inženjering omogućava zadržavanje podskupova koji ubijaju tumorske ćelije i mikroorganizme, a uništavaju podskupove koji se bore sa normalnim ćelijama – što eliminiše potrebu za potpunim podudaranjem i omogućava transplantacije sa djelimičnim podudaranjem. Kod presađivanja sa djelimično podudarnom tipizacijom, pronalaženje potpuno kompatibilnih tkiva više neće biti neophodno. Ćelije će moći da se uzimaju od majke, oca, braće i sestara ili djece”, ističe profesor Ovalı.

Virusne infekcije su stalna prijetnja ovakvim zahvatima, ali laboratorijska istraživanja u Acibademu sve su naprednija. „U slučaju da se pokrene napad na normalne ćelije ili krene infekcija, posebne matične ćelije, koje razvijamo, zaustaviće napad. Koristimo matične ćelije koje sprečavaju odbacivanje ili T-limfocite koji su posebno pripremljeni za borbu sa određenom infekcijom. Ukratko, manipulacija ćelijama trenutno funkcioniše na dva nivoa – prvom, koji se zasniva na uništavanju ćelija koje uzrokuju neželjene reakcije i usađivanju korisnih ćelija, dok se drugi postupak izvodi samo ako postoji problem i zasniva se na presađivanju ćelija koje se bore protiv konkretnog problema, “precizira profesor Ovalı.

Nova metoda spašava život pacijenta na još jedan način – minimizira potrebu za čekanjem potpuno kompatibilnog tkiva za transplantaciju.

“Ako pacijent nema donatora čije je tkivo potpuno kompatibilno tkivo za transplantaciju, vrijeme čekanja dok se ne dobije potpuno podudarna koštana srž iz baze Bone Marrow Donors Worldwide može da potraje čak do šest mjeseci. Postoji mogućnost da pacijent premine u tom periodu. Međutim, Fondacija Turskog koordinacionog centra za matične ćelije (TÜRKÖK) smanjila je to vrijeme čekanja na dva mjeseca, iako čak i dvomjesečni period predstavlja presudan rizik za pacijente. Pronalaženje odgovarajuće koštane srži također ne može da se garantuje. Dobri rezultati izvedenih djelimično podudarnih presađivanja smanjuju potrebu za donatorskim centrima jer je ovo efikasnija metoda sa manje neželjenih nuspojava” , profesor Erćument Ovalı.

Specijalisti klinike Acibadem trenutno prikupljaju serijske i brojčane podatke koji su dovoljno opsežni da pokažu i u Turskoj i u ostatku svijeta da su djelimično podudarne transplantacije uspješne koliko i potpuno podudarne transplantacije.

Related posts