Poslanici i delegati PSBiH pitaju ministre o aktuelnim temama

Više od 35 pitanja bit će postavljeno Vijeću ministara na današnjoj zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koja su uputili poslanici i delegati Predstavničkog i Doma naroda PSBiH. Prva je to zajednička sjednica u ovom sazivu državnog parlamenta, a pitanja se odnose na ispunjavanje 14 uvjeta iz Mišljenja Evropske komisije koje BiH treba ispuniti kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, zatim na nabavku vakcina i druge aktuelne teme. Jedno od pitanja postavio je delegat u Klubu Bošnjaka Doma naroda PSBiH Denis Bećirović…

Read More

Vijeće ministara BiH danas o privremenom finansiranju državnih institucija

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za april. Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Trebala bi biti razmatrana i lista 14 najuspješnijih kandidata za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, čiji je predlagač Ad hoc komisija Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Na dnevnom redu bi,…

Read More

VMBiH o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas  trebalo da razmatra Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH. Trebao bi biti razmatran i Prijedlog za zaključivanje dvogodišnjeg Sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2020.-2021. godinu. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog mišljenja o prijedlozima amandmana II, III, IV i V na Ustav BiH, čiji su predlagači poslanici Kluba Socijaldemokratske partije BiH. Informacija o državljanima Bosne i Hercegovine koji se…

Read More

Vijeće ministara o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji sa Pakistanom

Vijeće ministara danas bi trebalo da razmatra Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji sa Pakistanom i protokol između Ministarstva sigurnosti i pakistanskog Ministarstva unutrašnjih poslova o sprovođenju ovog sporazuma. Predsjedništvo BiH je 15. oktobra prošle godine prihvatilo Sporazum o readmisiji sa Pakistanom koji omogućava da migranti iz te zemlje, koji nezakonito borave u BiH, budu vraćeni u matičnu državu. Sporazum je potpisan 4. novembra 2020. godine u Islamabadu, ali do danas nije ratifikovan ni u Pakistanu ni u BiH, a bez ratifikacije je nevažeći. Iz Vijeća ministara je navedeno…

Read More

Završena sjednica Vijeća ministara BiH, zaključak da se migranti smjeste u Biru

“Sjednica je upravo zaključena i donesen je zaključak da se migranti smjeste u Biru”, potvrdio je za ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić. Prethodno je Štab Civilne zaštite Grada Bihaća na hitnoj sjednici održanoj jučer ispred “Bire” jednoglasno usvojio dva zaključka, među kojima i onaj da bi nasilno smiještanje migranata i izbjeglica u “Biru” bez saglasnosti vlasti u Unsko-sanskom kantonu, narušilo sigurnosnu situaciju u tom dijelu BiH. Sličan zahtjev je imao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji je zatražio od Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH da, “uprkos…

Read More

Vijeće ministara danas o izmještanju migranata u Biru

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati vanrednu sjednicu, na kojoj bi trebalo da odluče o izmještanju migranata iz kampa “Lipa”. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić za BHT je rekao kako vjeruje da će se ministri držati ranije odluke o izmještanju migranata u “Biru” do ponovnog osposobljavanja kampa “Lipa”. Prema njegovim riječima, do 9.00 sati bi trebalo da budu usvojeni određeni zaključci oko upravljanja migrantskom krizom. “Vjerujem da će potvrditi ranije odluke, posebno onu koja se odnosi na kamp ‘Bira’, koji je procijenjen kao najbolji smještaj dok se ‘Lipa’…

Read More

Vijeće ministara danas o nabavci vakcine i migrantima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Izvještaj o zaključivanju Ugovora o nabavci vakcine protiv koronavirusa između VMBIH i Globalne alijanse za vakcine (GAVI), čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova. a dnevnom redu nalazi se i Prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti ministri bi trebalo da razmatraju Informaciju sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, objavljeno je na web stranici VMBIH. Informacija o…

Read More

Vijeće ministara o sporazumu o zajmu između BiH i IBRD-a

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara bit će razmatran Nacrt izmjene Sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) sa osnovama za zaključivanje sporazuma, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora. Na dnevnom redu sjednice je i nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između vlada Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije i Slovenije, te Vijeća ministara BiH o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja, a na prijedlog Ministarstva odbrane.  Pred ministrima će…

Read More

Vijeće ministara usvojilo informaciju o mini Šengenu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio je Informaciju o održavanju Samita Berlinskog procesa u Sofiji,  10. 11. 2020. godine. Informaciju prati šest dokumenata kojima se jača saradnja na Zapadnom Balkanu i daje nova dimenzija u odnosima regiona i Evropske unije, pod okriljem Berlinskog procesa. Među dokumentima koji u fokus stavljaju razvoj ekonomije i jačanje međusobne saradnje u regionu su Deklaracija o zajedničkom regionalnom tržištu i Akcioni plan za razvoj zajedničkog regionalnog tržišta 2021. – 2024., te Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana u vezi sa Zelenom agendom. Na…

Read More

Vijeće ministara danas o Trgovskoj gori i graničnim prijelazima sa Srbijom

Vijeće ministara bi danas trebalo da razmatra Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima. Također, VIjeće ministara danas bi na sjednici trebalo da, između ostalog, razmatra Nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Na dnevnom redu je i Nacrt aneksa Sporazuma VIjeća ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Ljubovija – Bratunac, sa izvještajem o obavljenim pregovorima čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti. Ministri bi trebali da razmatraju…

Read More