Danas sjednica Predstavničkog doma PS BiH

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Principe predloženog zakona trebala bi razmatrati i Komisija za saobraćaj i komunikacije, čija je sjednica zakazana za jutros, prije početka sjednice Predstavničkog doma. Predlagač ovog zakona u njegovom obrazloženju navodi da je u svim dijelovima BiH primjetno sve češće oštećivanje saobraćajnih znakova na način da se prefarba ili…

Read More

Poslanici i delegati PSBiH pitaju ministre o aktuelnim temama

Više od 35 pitanja bit će postavljeno Vijeću ministara na današnjoj zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koja su uputili poslanici i delegati Predstavničkog i Doma naroda PSBiH. Prva je to zajednička sjednica u ovom sazivu državnog parlamenta, a pitanja se odnose na ispunjavanje 14 uvjeta iz Mišljenja Evropske komisije koje BiH treba ispuniti kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, zatim na nabavku vakcina i druge aktuelne teme. Jedno od pitanja postavio je delegat u Klubu Bošnjaka Doma naroda PSBiH Denis Bećirović…

Read More

Predstavnički dom o stanju sigurnosti u BiH i migracijama

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na sjednici koja je zakazana za danas, razmatrati izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH kojeg su predložile poslanice Naše stranke i Nezavisnog bloka Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija. U pitanju su izmjene i dopune koje su, kažu predlagači, potrebne zbog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH kojim je propisana obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona kao i drugih odgovarajući propisa s odredbama tog zakona. Između ostaloga predviđa reguliranje propisane kvote za ukupan sastav Vijeća ministara od najmanje 40…

Read More

Parlament BiH danas o uvođenju PDV-a kladionicama

Predstavnički dom PSBiH bi na današnjoj sjednici trebao da se izjasni o zahtjevu Kluba SDA za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Tim je prijedlogom predviđeno brisanje člana 25. tačka 7. postojećeg zakonskog rješenja, kojom se od plaćanja PDV-a izuzima djelatnost organiziranja igara na sreću. U obrazloženju prijedloga se ističe da je način oporezivanja igara na sreću u odnosu na druga dobra i usluge koje su predmet oporezivanja nepravičan i neodrživ, te da je neprihvatljivo da se po jednakim stopama oporezuju osnovni prehrabmeni…

Read More

Državni Parlament danas o novom zakonu o javnim nabavkama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, koji su predložili poslanici: Saša Magazinović (SDPBiH), Damir Arnaut (Naša stranka) i Jasmin Emrić (A-SDA). Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je, u drugoj komisijskoj fazi, sa 22 usvojena amandmana, podržala prijedlog ovog zakona.Predviđeno je i razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a kojim se stvaraju uvjeti za uspostavljanje efikasnog…

Read More