JKP ‘Komrad’ Bihać nabavio 24 kontejnera u vrijednosti oko 100.000 KM

– Projekt, koji je realiziran iz vlastitih izvora, vrijedan je oko 100.000 KM. U cilju smanjenja značajnijih količina krupnog otpada na ulicama bihaćkih mjesnih zajednica, ali i u samom gradu, JKP ‘Komrad’ Bihać realiziralo je projekt nabave kontejnera za zbrinjavanje takvog otpada. Ukupno 24 ‘posude’ će biti instalirane na predviđena mjesta u svim mjesnim zajednicama. Projekt, koji je realiziran iz vlastitih izvora vrijedan je oko 100.000 maraka. Uposlenici ovog komunalnog preduzeća dva puta mjesečno će prazniti kontejnere, te i ovom prilikom upućuju molbu građanima da se pridržavaju uputstava koja su…

Read More