JP Elektroprivreda BiH: Opstruiranje reorganizacije rudnika put do potpunog kraha

Provedba reorganizacija rudnika je proces koji nema alternativu i zahtijeva punu angažovanost svih u Koncernu Elektroprivreddi BiH i šire društveno političke zajednice, maksimalnu svjesnost ozbiljnosti situacije, dijalog i iznalaženje rješenja sa minimalnim posljedicama za uposlene. Uloga i odgovornost Sindikata u ovom procesu je također značajna. U protivnom, zadržavanje postojećeg stanja uz opstruiranje započetih procesa, a sve s ciljem očuvanja nepripadajućih privilegija svih u sistemu, je siguran put do kraha sa refleksijama koje će se odraziti na elektroenergetski sistem BiH i poziciju države u kontekstu poštivanja obaveza energetske tranzicije i neminovno…

Read More