Hfz. prof. dr. Rifet Šahinović: Uspravnost je uvjet biološkog opstanka jednog naroda

U Islamskim informativnim novinama Preporod objavljen je intervju s hafizom i doktorom nauka, Rifetom Šahinovićem. Poštovani hafize, koliko je dugo u Vama „tinjala“misao da počnete učiti Kur’an napamet i kada ste zvanično otpočeli s hifzom? Vrlo dugo. U dva navrata sam zanijetio učenje hifza i prelazio podosta stranica Kur’ana. Božijom voljom bio sam spriječen, iz opravdanih razloga, da privedem kraju ovaj zaista hajirli posao. Početkom oktobra 2018. godine otpočeo sam učenje po džuz svaki dan pred muhaffizom Mehmedom ef. Kudićem, bihaćkim muftijom. Proučio sam tri hatme po džuz i jednu…

Read More