Izrađen projekat rekonstrukcije dvorca Lothara von Berksa u sastavu Starog grada Ostrožac

Grad Cazin u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, u kontinuitetu poduzima aktivnosti i mjere s ciljem zaštite i očuvanja nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac.  Tako je pokrenuta i izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca Lotara von Berksa u sastavu ovog nacionalnog spomenika. Nakon provedene procedure javnih nabavki izrada projekta je povjerena preduzeću Ecoplan doo iz Mostara kao jednom od najpoznatijih preduzeća u oblasti projektovanja zaštite i konzervacije nacionalnih spomenika.  „Tokom izrade ovog projekta izvršena je statička analiza konstrukcije dvorca i Sahat kule, provedena su geotehnička ispitivanja tla i temelja objekta…

Read More