Predstavnik Vijeća Evrope ove sedmice u USK u posjeti prihvatnim centrima

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefanek boravit će ove sedmice u BiH. Kako je planirano danas će Drahoslav Štefanek posjetiti USK, odnosno prihvatne centre Miral, Sedra, Borići i Lipa. Štefanek namjerava održati i sastanke sa predstavnicima lokalnih, kantonalnih i državnih vlasti, te predstavnicima relevantnih međunarodnih i nevladinih organizacija u Bihaću i Sarajevu. Cilj njegove posjete je procjena trenutne situacije u vezi s migrantima i izbjeglicama, posebno u Bihaću, s fokusom na ranjive grupe.

Read More