Dom naroda Parlamenta FBiH o epidemiološkoj situaciji

Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je za danas desetu sjednicu aktuelnog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema najavi, na početku će delegatima biti predočene informacije o epidemioločkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje se odnose na više perioda, počev od 22. februara do 12. aprila ove godine. Za dnevni red su predložena i dva zakona po ubrzanoj parlamentarnoj proceduri – Prijedlog zakona o stečaju i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH, prvi po hitnom, a drugi po skraćenom postupku. U redovnoj…

Read More

Danas nastavak devete redovne sjednice Doma naroda

Nastavak devete redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazan je za danas. Među preostalim tačkama dnevnog reda su nacrti zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine te o slobodnim zonama u FBiH, Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2019, kao i izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 19.05.2020. godine te po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 23.06.2020. godine. Prvi dio ove sjednice održan je 18. februara, kada je kasno poslije podne prekinuta nedugo pošto su delegati većinski…

Read More