Šuhret nekad i sad: Kako je gradonačelnik Bihaća Fazlić štedio budžetski novac?

Iako je od toga prošlo više od mjesec, odluka novoimenovanog gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića da sam sebi smanji plaću sa 4.500 KM na 2.500 maraka još izaziva pažnju javnosti. Svakako da se radi o nesvakidašnjem potezu nekog zvaničnika u BiH.

Fazlić je na ovaj način, očigledno želio o sebi stvoriti sliku kao štedljivom političaru, koji vodi računa o javnom novcu i koji se domaćinski odnosi prema budžetu. Međutim, ono što bi u tom kontekstu Fazlić, vjerovatno, želio da bude zaboravljeno, jesu navodi iz izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH za 2014. godinu o poslovanju Agencije za privatizaciju FBiH.

Radi se o periodu kada je Fazlić bio na funkciji direktora navedene agencije. Od federalnih revizora, čiji je zadatak da kontrolišu kako se troše javni novci Fazlić, odnosno Agencija na čijem je čelu bio, dobio je ocjenu “mišljenje sa rezervom”. Razlog – prekomjerno trošenje novca.

Najveća zamjerka odnosi se na isplatu naknada članovima Upravnog odbora Agencije, u iznosu većem od 150.000 maraka. Prema navodima iz revizorskog izvještaja, predsjednik UO je dobijao mjesečnu naknadu u visini od dvije prosječne plaće, odnosno oko 1.700 maraka. Zamjenik predsjednika je dobijao mjesečnu naknadu u iznosu 90 posto od naknade predsjednika UO, odnosno oko 1.500 maraka, dok su ostali članovi ovog tijela dobijali 80 posto predsjedničke naknade, odnosno nešto više od 1.300 maraka.

Problem je, kako su tada naveli revizori, što se ove naknade mogu isplaćivati samo na osnovu ugovora koji se sklapaju sa svim članovima UO pojedinačno. Ovi ugovori se mogu sklopiti jedino uz pisanu saglasnost premijera FBiH, na osnovu odobrenja Vlade FBiH. Međutim, revizori, provjeravajući poslovne knjige Agencije za privatizaciju, nigdje nisu naišli na te ugovore. Nisu ih ni mogli naći, jer je Vlada saglasnost na ugovore dala tek 2015. godine. Međutim, to nije omelo Fazlića da članovima UO u toku 2014. isplati ukupno 151.459 KM.

To nije i jedini primjer nedomaćinskog odnosa direktora Agencije, a sada gradonačelnika Bihaća, prema javnom novcu. U istom izvještaju se navodi da je Agencija, na ime otpremnine jednom radniku za prijevremeni odlazak u penziju, isplatila 36.000 KM u neto iznosu, odnosno više od 51.000 KM bruto.

Od spomenutog neto iznosa oko 8.600 KM otpada na redovnu otpremninu u visini od pet prosječnih neto plaća isplaćenih tom radniku u posljednjih pet mjeseci rada. Ostatak od oko 27.500 KM je takozvana stimulativna otpremnina. Ona se isplaćivala radnicima koji su dobrovoljno odlazili u prijevremenu penziju. Isplata stimulativnih otpremnina je definisana i odgovarajućom odlukom UO.

Prema obrazloženju navedenom u odluci kojom se definiše isplata stimulativnih otpremnina, radi se o mjeri koja treba da doprinese smanjenju broja zaposlenih u Agenciji, te da se na taj način ostvare uštede, na ime smanjenih izdataka za plaće, naknade, poreze i doprinose za uposlenika.

Istom odlukom je definisano i da se na radno mjesto sa kojeg je uposlenik otišao u prijevremenu penziju, ne može zaposliti novi službenik najmanje onoliko godina koliko je penzionisanom radniku trebalo do odlaska u starosnu penziju.

Problem je što je Agencija u 2014. godini zaposlila dva nova službenika, jednog sa visokom, a drugog sa srednjom stručnom spremom. Zbog toga se, kako tvrde revizori, gubi svaki smisao isplate stimulativnih otpremnina.

Ono što su revizori također spomenuli u svom izvještaju je da je Agencija te godine isplatila blizu 140.000 maraka raznim advokatskim kućama u regionu, tačnije u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH za zastupanje u procesima povrata imovine koja je prije rata bila u vlasništvu preduzeća iz FBiH. Kakav je rezultat ostvaren, odnosno na šta je potrošen toliki novac, ilustruje i podatak da ništa od te imovine još nije vraćeno domaćim firmama.

Svi spomenuti izdaci, odnosno naknade članovima UO, stimulativna otpremnina, zapošljavanje novih ljudi, kao i isplate advokatima, vršene su uz potpis štedljivog Šuhreta Fazlića. Pozitivan je primjer svakako da je sebi umanjio plaću na sadašnjoj poziciji, za nadati se da će ostati dosljedan priči o uštedama i domaćinskom poslovanju na čelu Grada Bihaća.

/faktor.ba

Related posts