Ključ: Iz općinskog budžeta za plaće i naknade 600.000 KM više

Na sjednici Općinskog vijeća Ključ održanoj 26. januara razmatrano je nekoliko strateški važnih dokumenata i stavki za funkcioniranje ove općine, od kojih je Nacrt budžeta za tekuću godinu bio posebno značajan.

Kako je saopćeno iz Povjereništva SDA Ključ, za bruto plaće i naknade budžetskim korisnicima planirano je 1.773.730 KM, što je za gotovo 600.000 KM više nego 2012. godinu.

– Kada uzmemo u obzir sve relevantne faktore, kao što je broj stanovnika, registrovanih pravnih osoba, koji bilježi kontinuiranu negativnu stopu proteklih godina u našoj općini, teško je pronaći adekvatne razloge na osnovu kojih se može opravdati kontinuitet povećanja rashoda po osnovi plaća i naknada u Općini Ključ.
Nacrt budžeta u ovom obliku smatramo nerealnim, posebno u dijelu koji predviđa povećanje neporeznih prihoda, za koje nismo dobili adekvatna obrazloženja – navodi se u saopćenju.

Također, veliki upitnik SDA stavlja na predviđeni prihod od poreza nekretnina za koji je planirano 70.000 KM, a da bi se taj iznos ostvario, navode, potrebno je prometovati dva miliona KM u tekućoj godini.

– Izražavamo nezadovoljstvo činjenicom da se na dnevnom redu nije našlo izvršenje budžeta za prvih devet mjeseci 2016. godine. U Nacrtu budžeta evidentno je iznošenje krivih navoda na ekonomskom kodu kapitalnih grantova, gdje su navedeni projekti naših sportskih klubova, udruženja građana i mjesnih zajednica, koje će Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) finansirati direktno preko njihovih računa. Dakle, planiraju se prihodi koji nemaju nikakvu vezu sa budžetom Općine Ključ i ta sredstva neće biti plasirana preko trezora Općine – kaže se u saopćenju.

Iz SDA Ključa pozivaju većinu u Općinskom vijeću da se jasno odredi o prioritetima djelovanja u narednom periodu i ozbiljnije pozabavi strateški najvažnijim finansijskim dokumentom Općine.

– Pošteno i korektno bi prema javnosti i građanima bilo jasno reći koji politički subjekti su dio vlasti u Općini Ključ i ko je preuzeo odgovornost za sudbinu Općine u naredne četiri godine. SDA će djelovati u skladu sa interesima građana, a uvjereni smo da je to smanjenje javne potrošnje, povećanje izdvajanja za poljoprivredu, privredu, mlade i socijalne kategorije. Dokument koji je na ovoj sjednici usvojen nije u skladu sa takvim nastojanjima. Imamo potrebu iskazati nezadovoljstvo neuvažavanjem naših prijedloga za popunu radnih tijela/komisija Općinskog vijeća, gdje su u potpunosti zanemareni afiniteti vijećnika SDA po oblastima u okviru kojih su imali namjeru dati doprinos razvoju i unapređenju određene tematike. SDA prihvata volju građana izraženu na lokalnim izborima i uložit ćemo maksimum energije kako bismo na zakonit i demokratski način rješavali nagomilane probleme u našem Ključu – navodi se u saopćenju Povjereništva SDA Ključ koje potpisuje predsjednik Jasmin Musić.

faktor.ba

Related posts