Studentica ETF-a kreirala aplikaciju: Virtuelna šetnja sarajevskim mostovima

Sarajevo Graphics Group – kao još jedan uspješan projekat digitalne prezentacije kulturne baštine – prvi put predstavlja mostove Sarajeva u VR (Virtual reality) videu.

Korisnicima interneta je omogućena virtuelna šetnja po Kozijoj i Šeherćehajinoj ćupriji, po Carevom i Latinskom mostu, Drveniji, te mostovima Festina Lente i Suade i Olge. Oni koji pregledaju sve priče dobijaju nagradu – videoprelet preko mostova duž Miljacke, uz priču o legendama u vezi s mostovima Sarajeva.

Autorica projekta Ivona Ivković, studentica Masters studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kreirala je aplikaciju koja kroz digitalno pripovijedanje u 360 videu predstavlja odabrane sarajevske mostove. Projekat “Mostovi Sarajeva” je završni rad Ivone Ivković, koji je realizirala uz pomoć asistentice-istraživača na H2020 projektu iMARECULTURE mr. Sande Šljivo.

Cilj projekta je da se kroz korisničku studiju utvrdi koliko je ovaj način digitalne prezentacije kulturnog naslijeđa atraktivan za korisnika, te koje su njegove prednosti i nedostaci. Ovaj studentski projekat je dio istraživanja koje Sarajevo Graphics Group provodi u vezi sa mogućnostima interaktivnog digitalnog pripovijedanja. U tim istraživanjima, pored stručnjaka iz kompjuterske grafike, učestvuju i arheolozi, historičari, književnici, vizuelni i filmski umjetnici i muzičari. Projekat “Mostovi Sarajeva” uspješno je predstavljen na konferenciji Central European Seminar on Computer Graphics koja se svake godine održava u Slovačkoj u organizaciji Technische Universität Wien i Comenius University Bratislava, saopćila je vanredna profesorica ETF-a u Sarajevu Selma Rizvić.

Izvor: Faktor

Related posts