SDP Bihać će zajedno sa ‘strukom’ zauzeti svoj konačan stav za BBI galeriju

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća donešena je Odluka o pristupanju izrade urbanističkog projekta BBI galerije. Vijećnici SDP Bihać, oštro su kritikovali tretiranje užeg jezgra Grada, od strane prethodne SDA-ovske vlasti, koja je vršena mimo zakonom utvrđene procedure, uz nepoštivanje načela građevinske struke i mimo neophodnih plansko- prostornih dokumenata.

Poseban predmet kritike bio je način prodaje i upitno niska cijena parcele i objekta kino ”Una” te je naglašena činjenica da je Fethija džamija nacionalni spomenik BiH, koji ni pod kojim uslovima, ne smije biti ugrožen.

SDP je, s ciljem rješavanja ovog problema u okvirima zakonitosti, podržao navedenu Odluku, kojom će se utvrditi kako i na koji način bi se mogla realizirati izgradnja objekta na lokaciji današnjeg kina ”Una”.

Nakon toga SDP će insistirati da građani odnosno javnost daju, zajedno sa ‘strukom’, posljednju riječ, te će u skladu sa njihovim mišljenjem zauzeti svoj konačan stav.

Ovim prilikom pozivamo Gradonačelnika Šuhreta Fazlića da u skladu sa potpisanom Platformom, konačno pokrene poduzimanje mjera rušenja bespravno izgrađenih objekata u užem centru Grada, zbog čega je u velikom dijelu i dobio našu podršku kod formiranju većine u Gradskom vijeću.

Related posts