NS Bosanska Krupa: Tražimo dodatna sredstva za Fond podrške poljoprivrednoj proizvodnji

U okviru diskusije o Budžetu Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, Naša stranka je zatražila utvrđivanje posebnog koda za osnivanje i funkcionisanje općinskog fonda u iznosu od 200 hiljada KM s ciljem razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji.

„Smatramo da bi investiranjem u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji doprinijeli do značajnog razvoja u Bosanskoj Krupi, i u relativno kratkom vremenskom roku značajno smanjili nezaposlenost. Zadaci navedenog općinskog fonda za razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji bili bi izrada projekata razvoja mesne industrije i prerade voća i povrća, osiguranje inicijalnih financijskih sredstava te utvrđivanje stanja postojećih kapaciteta, posebno kada je u pitanju tov junadi, tov jagnjadi, proizvodnja voća i povrća na području Bosanske Krupe“, kazao je vijećnik Naše stranke Izet Sulejmanović.

„Posebno napominjemo da bi se uspostavljanjem ovog fonda u kojem bi u prvoj fazi radila dva agronoma, dobro pripremljenim projektima stekli uslovi za apliciranje za investiciona sredstva prema kantonalnim, federalnim i državnim organima vlasti, kao i EU investicionim fondovima u oblasti poljoprivrede. Mi smo pokrenuli pitanje zaostataka prema poljoprivrednicima u prošloj godini preko Parlamenta Federacije, te smatramo da je Bosanska Krupa nepravedno marginalizirana i nedovoljno uključena u programe poljoprivrednog razvoja. Vjerujem da ćemo u našem nastojanju da popravimo stanje dobiti podršku i drugih vijećnika“, zaključio je Sulejmanović.

Related posts