Samir Sedić, ministar privrede u Vladi USK o stanju u oblasti koncesija

Na 153. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj u petak, Samir Sedić, ministar privrede informisao je o članove Vlade o visini koncesionih naknada za mineralne sirovine po kantonima u Federaciji BiH te odnosu visine naknada na području našeg i ostalih kantona.

– Analiza podataka rađena je nakon upita nekoliko zastupnika u Skupštini USK, koji su uzrazili mišljenje da da su naknade za korištenje javnih dobara putem koncesija, na ovom području, niske i da ih treba povećati. Prikupili smo podatke o visini koncesionih naknada u drugim kantonima i izradili cjelovitu informacija za Vladu Kantona. Od ukupno iskopanih mineralnih sirovina na našem kantonu više od 95 posto se odnosi na: dolomit, krečnjak i ciglarsku glinu. Uvidom u prikupljene podatke evidentno je da su koncesione naknade na području Unsko-sanskog kantona za: dolomit, krečnjak, ciglarsku glinu i kvarcni pijesak dosta veće u odnosu na Tuzlanski kanton, Srednjebosanski kanton i Kanton 10, a koncesione naknade za: mrki ugalj,crveni boksit i željeznu rudu su približno iste u odnosu na druge kantone, kaže ministar Sedić.

Related posts