Sabina Dervišević: Izbačena sam iz SDP-a jer se Fatka Kulenović želi uhljebiti na novu odnosno petu poziciju!

Fatka Kulenović je predsjednica SDP-a Bihać, prodekan za studentska pitanja, profesor Matematike na Tehničkom Fakultetu Univerziteta u Bihaću i vijećnik u Gradskom vijeću Bihać.

Povodom sinoćnje odluke izmanipulisanog Gradskog odbora SDP Bihać od strane Fatke Kulenović i njenih mentora, a u vezi brisanja mog imena iz članstva SDP BiH želim istaknuti:

Kao članica SDP BiH od 1999. godine, volonter, rukovodilac Foruma mladih, Foruma žena, članica Glavnog odbora, sekretar Kantonalne organizacije poražavajućim doživljavam ovakav način odlučivanja kao praksu Socijaldemokratske partije BiH.

Istinu da sam na izborima za MZ Donje Prekounje sa nezavisnom listom ostvarila podršku svojih sugrađana i pobijedila, argumentiram činjenicom da isto nisam imala mogućnost ostvariti putem osnovne organizacije i Gradskog odbora SDP Bihać, obzirom na nestatutarnu naredbu gore navedenih da me se ne poziva na redovne sastanke Partije.

Nakon izbora uputila sam pismo Fatki Kulenović i tražila da sve članove GO SDP upozna sa sadržajem pisma, u kojem sam istakla da SDP Bihać u meni ima suradnika, a da ću kao članica Partije poštovati stavove GO SDP Bihać. Fatka Kulenović, u maniru najrigidnijih bolješvičkih metoda pomenuto pismo krije i članove Gradskog odbora nije upoznala sa istim, čime je izmanipulisala jednu od nekada najjačih organizacija SDP BiH, što konstantno čini zarad eliminiranja bilo kakvez konkurencije.

Fatka Kulenović koja se tobože poziva na Statut Partije samo kad joj paše, prekršila je Statut jer on nalaže da se za brisanje nekoga iz evidencije mora poštovati procedura. Napominjem da Statut za izbore mjesnih zajednica i kandidovanje članova SDP BiH nije utvrdio odgovornost, kao što jeste u slučaju općinskih i općih izbora u BiH.

Otvoreno pitam Fatku Kulenović u čemu se ogleda kršenje Statuta SDP BiH u slučaju nezavisne liste u Donjem Prekounju za razliku od one članova SDP Bihać u Harmanima, ili koji je organ sukladno Statutu donio odluku o zajedničkoj listi sa drugim političkim subjektom u Pokoju?

Odluku o izbacivanju iz SDP starih i iskonskih članova Partije koji imaju podršku građana ne mogu shvatiti drugačije osim kao dobro poznatu čistku svih koji bi bili konkurencija navedenim pojedincima koji Partiju drže kao taoca sa jasnim ciljem svog ponovnog uhljebljenja na neku od pozicija.

Svoju borbu nastavljam kroz institucije Partije, Glavni odbor, Predsjedništvo i Kongres SDP BIH.

SABINA DERVIŠEVIĆ

Related posts