Proslava neustavnog Dana RS-a građane koštala pola miliona KM

Proslava “Dana Republike Srpske” prošle godine je građane tog bh. entiteta koštala pola miliona KM.
“Rashodi u iznosu od 498.280 KM po osnovu obilježavanja “Dana RS” odnose se na izvršene usluge u periodu od 23. decembra 2016. do 10. januara 2017. godine”, navela je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Službe predsjednika RS-a u prošloj godini.

Lani je za 9. januar, dan RS-a koji je kao neustavan osporio Ustavni sud BiH, između ostalog, organizovan defile ulicama Banje Luke, prijem i akademija.

Iz budžeta Službe predsjednika RS-a finansiraju se i bruto naknade članovima Senata, a u 2017. su iznosile 22.182 KM.

Naknade članovima Senata definisane su poslovnikom o radu tog savjetodavnog tijela, u visini jedne polovine prosječne plaće u prethodnoj godini u RS po održanoj sjednici Senata.

Služba predsjednika obezbjeđuje nesmetan rad i funkcionisanje kabineta predsjednika i potpredsjednika RS.

Pravilnikom je sistematizovano 40 radnih mjesta za 88 izvršilaca. Na kraju 2017. u Službi predsjednika je, osim izabranih osoba, bilo angažovano 86 izvršilaca na 36 sistematizovanih radnih mjesta.

Na osnovu odluka o postavljanju savjetnika, u istom periodu, bilo je angažovano deset savjetnika u radnom odnosu, sedam koji nisu u radnom odnosu i tri savjetnika koji su se odrekli prava na naknadu, navodi se u izvještaju Glavne služba za reviziju javnog sektora RS-a, koja je dala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Službe predsjednika RS-a.

Related posts