Propadanje u živi pijesak menadžmenta kantonalne bolnice

U Kantonalnoj bolnici u Bihaću opet nema anestetika, potvrđeno je u službenom odgovoru menadžmenta bolnice na upit portala usn. ba.
-Operacije koje nisu hitne, trenutno obustavljene zbog nedostatka anestetika- navodi se.
Ali o razlozima zašto ih nema, ni riječi.

Podsjećamo da je ne tako davno Vlada dala saglasnost Bolnici za kreditno zaduženje od 2 miliona maraka, jer im je prijetila finansijska blokada.
A još skorije, 27. novembra 2017 godine Skupština Unsko-sanskog kantona je odobrila kreditno zaduženje Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću u iznosu od 13 miliona KM.

Na to sve dodajmo da su cijene reagenasa u našoj bolnici visoke, da to treba kontrolisati, da se svaki put pod izgovorom finansijske deblokade zadužuju se još više.

Direktor kantonalne bočlnice dr. Smail Dervišević moraće što prije javnosti ponuditi neke odgovore, a najbolje bi bilo da to učini u javnom prijenosu neke od narednih skupština kantona gdje je također dužan podnijeti izvještaj o utrošku kreditnog zaduženja od 13 miliona, a zbog dugova radi kojih su kredit i tražili.

Posebice bi bilo interesatno dobiti odgovor radi li direktor bolnice privatno, jer očito ne stiže urediti KB, te ima li poslovnu i kumsku vezu sa glavnim dobavljačima i potraživačima duga od kantonalne bolnice. Ima li kod njega sukoba interesa?

Drugi dobavljači lijekova iz BiH daleko su od tog kola, te niti mogu niti žele da se mješaju u poslovne prilike kantonalne bolnice. Svoj komentar nisu htjeli dati.

Može li biti da je Zdravstvo dotaklo svoje dno?

-Također, prezentira se da Zavod zdravstvenog osiguranja posluje uspješno i ostvaruje dobit i ima više financijskih sredstava nego ikada, a istovremeno zdravstvene institucije se guše u dugovima, Kantonalna bolnica podiže kredite i općenito, stanje u zdravstvu nikada nije bilo lošije- upozorila je i opozicioa A SDA čim se odobrio kredit bolnici.

Jer građani kantona od čijih se plaća odbija zdravstveno osiguranje te koji još pri tom i premiju plaćaju, pune budžet ZZO koji dostiže 100 miliona, te ima gotovo polovinu budžeta cjelog kantona.

A, opet, nemaju anestetika.
Zar od kredita nisu platili dugove, kao što su i rekli da će učiniti? Ili je opozicija ipak bila u pravu kada su tvrdili da Kantonalnoj bolnici ne treba dati taj kredit.
Uzimati kredit da bi se platili dugovi, prema tome, je samo dublje propadanje u živi pijesak.

Izgleda da je direktor dr. Dervišević došao do zaključka da kod građana i Vlasti ima neograničeno povjerenje. Desilo se to možda i onda kada je Vodovod Bihać zaprijetio isključenjem bolnice zbog duga od 180.000 maraka, pa umjesto direktora bolnice svi su napali Vodovod jer, zaboga, “ni u ratu bolnica nije ostala bez vode”, a na radiju su udarali patriotske pjesme protiv “ageresora” koji traže čiste račune, tranparentnu potrošnju i Zakonite javne poslove.

 

 

Related posts