Prevareni radnici iz BiH koji su otišli na rad u Slovačku

Mnogo je privatnih agencija koje se bave posredovanjem u zapošljavanju građana BiH u nekim drugim zemljama, ali je iskustvo pokazalo da ne treba vjerovati svima njima. Jedan od najsvježijih primjera je odlazak radnika iz BiH u Slovačku, gdje su imali problema jer im nisu obezbijeđeni potrebni uslovi za rad, a bili su varani i za plate.

 Ovim pitanjem bavila se i Agencija za rad i zapošljavanje BiH, koja je upozorila građane BiH da sa oprezom pristupaju zapošljavanju u Slovačkoj, a utvrđeno je da su bh. radnici bili žrtve prevare pojedinih privatnih agencija i određenih firmi iz Srbije koje su pokušavale da zaposle na crno radnike iz BiH.

“Nakon radnji koje su preduzele institucije Slovačke Republike, ukinuta je praksa zapošljavanja naših radnika na crno i ugrožavanja njihovih radnih prava. Poslije toga je dogovoren sastanak u Bratislavi na kojem je dogovoreno da se radnici iz BiH informišu da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku putem privatnih agencija, te da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH”, kazali su iz Agencije za Oslobođenje.

Kada je u pitanju posredovanje u zapošljavanju bh. građana u inostranstvu, Agencija posreduje u zapošljavanju u onim državama sa kojima BiH ima zaključen međudržavni sporazum o zapošljavanju.

“Takvi sporazumi postoje sa Slovenijom, Srbijom i Katarom, a trenutno posredujemo samo za Sloveniju jer jedino iz Slovenije imamo radne ponude za naše građane. Pored ovoga, postoji i Dogovor o posredovanju u zapošljavanju osoba sa srednjom medicinskom školom u Njemačkoj, zaključen između Agencije i Savezne agencije za rad Njemačke. U posredovanju koje ide putem nas do sada nije bilo nikakvih problema za naše radnike upravo zbog postojanja pravnih okvira kojima je definirano zapošljavanje, a u slučajevima kada radnici iz BiH odlaze samostalno, bilo je dosta prevara”, kazali su iz Agencije.

Prilikom zapošljavanja u inostranstvu poslodavac prvo mora izvaditi radnu dozvolu za radnika, a zatim se radna dozvola i ugovor o radu dostavljaju radniku koji s tim dokumentima aplicira u ambasadi države u koju želi da ide kako bi mogao dobiti radnu vizu. Tek nakon toga može ići na rad u inostranstvo.

Related posts