Poznat novi sastav Gradskog vijeća Bihaća

U Bihaću je završeno prebrojavanje glasova za Gradsko vijeće Grada Bihaća. Tako će sastav GV činiti 30 vijećnica i vijećnika iz 10 političkih partija.

SDA 8 mandata

1. Mustafa Zulić

2. Nijaz Malkoč

3. Smail Dervišević

4. Edin Felić

5. Edin Bašagić

6. Asmir Budimlić

7. Hasan Babić

8. Almira Seferagić

POMAK 6 mandata

1. Elvedin Sedić

2. Silvana Behić

3. Armin Amidžić

4. Erna Begatović

5. Maja Uremović

6. Adnan Mekić

SDP 4 mandata

1. Sulejman Kulenović

2. Alen Zulić

3. Emir Mujadžić

4. Rusmira Konjević

A-SDA

1. Ahmet Fatkić

2. Amel Kardašević

3. Jasmin Čavkić

Narod i pravda

1. Sanel Havić

2. Dinko Bećirspahić

3. Halil Bajramović

SBB

1. Lejla Bakrač

2. Hajrudin Selimović

Stranka za BiH

1. Adnan Lipovača

Naša stranka

1. Šeherzada Delić

Nezavisni blok

1. Elvira Selmanović

Demokratska fronta

1. Hasan Fatkić

Related posts