Potvrđena optužnica protiv Gorana Salihovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Gorana Salihovića, bivšeg glavnog tužioca, koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, saopćeno je danas iz Suda BiH.

– U optužnici se navodi da je optuženi Goran Salihović, kao glavni tužilac Tužilaštva BiH, u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine postupao suprotno Odluci o uvjetima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, kojom su bili propisani limiti potrošnje u zemlji i inozemstvu na mjesečnom nivou – stoji u saopćenju.

Nadalje, optužen je da je, iako je bio upoznat i sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju te da je određen limit za Tužilaštvo BiH od 20.000 KM za troškove reprezentacije na godišnjem nivou, suprotno interesima rada i normalnog funkcioniranja Tužilaštva BiH, svjesno postupao suprotno navedenim propisima i, iskorištavajući službeni položaj, nalagao rukovodiocu Odjela za materijalno-finansijske poslove da se na konto troškova reprezentacije prebace sredstva budžeta Tužilaštva BiH koja su bila određena za druge namjene.

– U optužnici se navodi da je na ovaj način optuženi, kao službena osoba u institucijama BiH, iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, sebi pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM – saopćeno je.

Dalje se navodi da je Salihović 29. aprila 2015. godine, tokom povratka sa službenog putovanja iz Pariza, zajedno sa svojim saradnicima i pratiocem iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, zbog turističkog obilaska grada, te unatoč upozorenjima o mogućem kašnjenju na avion, zakasnio i propustio let za koji su imali povratne aviokarte.

– To je za posljedicu imalo kupovinu novih avionskih karata za sve osobe, koje je u tom momentu platio Salihović svojim sredstvima, ali je po povratku sa službenog puta od rukovodioca Odjela za materijalno-finansijske poslove zahtijevao i naložio da mu Tužilaštvo BiH refundira iznos plaćen za nove aviokarte u visini od 3.874,50 KM iako je znao da je svojim postupcima uzrokovao kašnjenje na avion, pa je let propušten. Iznos novih karata refundiralo je Tužilaštvo BiH, a potom je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH izvršila povrat sredstava Tužilaštvu BiH za svog uposlenika u iznosu od 1.291,50 KM – dio je optužnice, prema kojoj je Salihović na ovaj način oštetio budžet Tužilaštva BiH za iznos od 2.583,03 KM, a budžet Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za iznos od 1.291,50 KM, a sebi pribavio korist u iznosu od 3.874,50 KM.

Izvor;avaz.ba

 

Related posts