Policija spriječila silazak grupe od oko hiljadu migranata u Bihać

Kamp Lipa jučer je zatvoren i zapaljen. U isto vrijeme, na vanrednoj sjednici Skupštine USK-a odbijen je zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH o ponovnom otvaranju Bire do okončanja građevinskih radova u kampu Lipa.

Zatvaranjem Lipe, preko hiljadu migranata koji su boravili u tom kampu, ostalo je bez smještaja. Velika grupa njih krenula je večeras prema Bihaću, a tvrde da su im zaštitari i osoblje IOM-a rekli da krenu u pravcu Bire, da je kamp otvoren.

Nakon pregovora sa policijom koja ih je ubijedila da se okrenu u pravcu Lipe, nekoliko migranata odlazi do velike grupe da im to sopšti, ali umjesto da se okrenu, oni preko livada kreću u pravcu Bihaća.

Tada prema ovoj lokaciji kreću specijalne snage MUP-a USK-a koje su se nalazile kod ulaza u Nacionalni park na Gorjevcu.

Zajedničkim snagama nakon 20-tak minuta uspjeli su sve migrante vratiti blizu ceste i uputiti prema Lipi.

Neslužbeno, svi stambeni kontejneri iz Bire danas bi trebali biti prebačeni na Lipu, te bi se gore ponovo trebao uspostaviti kamp.

Izvor: krajina.ba

Related posts