Pojedina naselja Bihaća, Cazina, Sanskog Mosta idućih dana bez električne energije

električna-energija

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije prema slijedećem rasporedu:

BIHAĆ

Dana 23.03.2021. godine:

– od 10:00 do 11:00 sati trafopodručja i naselja: Sokolac 1 i 2, Golubićki put 2, Vodovod Privilica, Prekounje 1, 4.novembar, Pilana, Rampa, Željeznička stanica, Poliklinika-Dom zdravlja Bihać, OŠ Prekounje, SP Blok „B“, Ribić, PTT 1, Stana Sučević, Bahovo i Štamparija,

– od 11:00 do 12:00 sati trafopodručja : Zaobilaznica 2, Zaobilaznica 3 i Kombiteks;

– od 12:00 do 13:00 sati trafopodručja i naselja: Kolektor 1, Vukovića progan, Kalina, Hipodrom, Kralje, Vrkašić i BOB;

– od 13:00 do 14:00 sati trafopodučja i naselja: Gorenje, Malo Založje, Čavkunović, Radio predajnik, Čavkići, Jablanska 2 i 3, Mujadžići, Ćehića Kanal, Mrkonjić Lug 1, 2, 3 i 4, Pokoj-Vojna, Pokoj, Pokoj 1, 2, 3 i 5, Mramor, Midžići i Mali Zagreb.

Dana 24.03.2021. godine

– od 11:00 do 12:00 sati trafopodručje Gorenje „BIRA“;

– od 12:00 do 13:00 sati trafopodručje Jablanska 4.

Dana 22.03.2021. godine

– od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: ZALOŽJE.

Dana 23. i 24.03.2021. godine

– od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: PANJIGRAD.

CAZIN

Dana 22.03.2021. godine

– od 09:00 do 09:45 i od 14:15 do 15:00 sati trafopodručja Krakača 1, 2 i 3 Krakača Mrcelji i Visibaba,

– od 09:00 do 15:00 sati trafopodručje Krakača 3,

Dana 23.03.2021. godine

– od 09:00 do 15:00 sati trafopodručje Ljubijankići 2,
– od 11:00 do 15:30 sati trafopodručje Žegar,
– od 09:00 do 11:00 sati trafopodručje Mlin.

SANSKI MOST

Dana 24.03.2021. godine

– od 10:00 do 16:00 sati trafopodručje Poljak.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.    

Related posts