Podržane izmjene i dopune Odluke o građevinskom zemljištu koje za cilj imaju podršku investitorima

S ciljem razvoja grada Bihaća i stvaranja povoljnog okruženja za postojeće i buduće investitore bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić putem Službe za urbanističko planiranje i građenje uputio je prema Gradskom vijeću Bihaća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu.

Izmjenama je predviđeno da se promijeni član 36. Odluke kojom je određeno da se naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta plaća jednokratno u roku od jedne godine i kojim je određeno da se investitoru koji ne izvrši uplatu naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za rentu ne može se izdati odobrenje za građenje.

Prema riječima Alme Osmičević, šefice Službe za urbanističko planiranje i građenje, izvršena je analiza stanja uplate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta iz ranijih godina, na temelju čega je uz konsultaciju sa Službom za finansije, utvrđeno da je najefikasnije sredstvo obezbjeđenja plaćanja ugovornih obaveza bankarska garancija, a iz razloga kako ne bi dovelu u pitanje likvidnost ovog organa. Ona je istakla da se izmjene odnose prije svega na mogućnost uplate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u ratama za pravna i fizička lica.

“Ova Služba je u svom planu rada za 2018. godinu sa rokom realizacije mjesec jun 2018. godine, stavila donošenje nove Odluke o građevinskom zemljištu budući da je sadašnja Odluka tri puta mjenjana, a osnovni tekst je iz 2009. godine, te smo stava da je potrebno pristupiti izradi nove a uvažavajući pri tom stručne stavove i mišljenja, ali i potrebe investitora”- kazala je Osmičević.

Tokom rasprave vijećnici su iznijeli niz pohvala i sugestija vezanih za pomenutu Odluku, naglasivši da je svaka odluka koja će olakšati investicije u Gradu Bihaću itekako dobro došla i treba imati podršku vijećnika i gradonačelnika Bihaća. Na prijedlog vijećnika Asmira Budimlića usvojena su dva amandmana na predloženu Odluku i to u dijelu koji se odnosi na mogućnost plaćanja u rate pod uvjetom da je obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za fizička lica veći od 5.000 KM, a za pravna lica veći od 40.000 KM, uz uslov da mjesečna rata za fizička lica ne može biti niža od 800 KM a za pravna lica od 8.000 KM.

“Mi smo željeli izmjenama ove odluke pomoći svim investitorima koji žele u našem gradu investirati svoj novac. Ovo je nastavak naše kampanje podrške investitorima, jer smo nakon smanjenje naknada za tehnički prijem objekata, današnjih izmjena Odluke o građevinskom zemljištu, pripremili i odluku o smanjenju komunalnih naknada u dijelu koji se odnosi na investitore.Hvala vijećnicima na konstruktivnim prijedlozima i sugestijama zahvaljujući kojima su današnje izmjene još kvalitetnije i bolje za investitore”- kazao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Related posts