Podrška Sektorskog tima za turizam formiranju Turističke zajednice Grada Bihaća

U Gradskoj upravi Bihać održana II. sjednica Sektorskog Tima Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća – Sektor turizma. Na sjednici se raspravljalo o Inicijativi za osnivanje Turističke zajednice Grada Bihaća, izradi srednjoročnog Programa razvoja turizma na području Grada Bihaća za period 2018 – 2020. godina i Prijedlogu poticaja za razvoj privrede u 2018. godini.

Jasmina Beširević, ispred Službe za upravljanje lokalnim razvojem, upoznala je članove Tima sa razlozima za izradu Nacrta Odluke o osnivanju TZ Grada Bihaća, koja će biti upućena na prvu narednu sjednicu GV na razmatranje.

Usvajanjem Zakona o turizmu USK-a, između ostalog, dat je mandat općinama/gradovima USK-a da mogu osnovati svoje Turističke zajednice. Naime, Zakonom o turizmu FBiH, 2001 godine, utvrđene su isključive nadležnosti Kantona/Županija i Federacije za osnivanje TZ-a, a TZ općina i gradova su istim zakonom prestale da postoje.

„ Obzirom da je Grad Bihać 50 godina imao turističku zajednicu, koja je uspješno poslovala, a bavila se planiranjem, razvojem i promocijom turizma na području grada, ovu novu okolnost da gradovi/općine mogu osnovati svoje turističke zajednice, resorna Služba je spremno dočekala i stoga smo odmah pristupili pripremi i izradi Nacrta Odluke o osnivanju TZ Grada Bihaća Kako je za dosljednu primjenu zakona i uspješan rad turističkih zajednica općina/gradova između ostalog potrebno i donošenje podzakonskih akata i stavljanje u potpunu funkciju TZ USK-a, na način kako je to ovim zakonom propisano, to smo tražili i dobili informaciju da Ministarstvo privrede intenzivno radi na pripremi propisanih obrazaca i nove organizacije TZ USK-a„- kazala je Beširević.

Članovi Tima koji su dugogodišnji turistički radnici ukazali su i na činjenicu da je njihovo preduzeće plaćalo članarinu TZ USK-a ne znajući da to ne moraju, jer nisu bili obavješteni od resornog Ministarstva. Također su govorili o podršci formiranju TZ Grad Bihać u smislu organiziranog pristupa ovoj oblasti, ali i provedbe Zakona u dijelu koji se tiče nelojalne konkurencije, bespravnih iznajmljivača i slično.

Prisutni su upoznati sa Zakonom o turizmu FBiH i Zakonom o boravišnim taksama FBiH, koji su 2014 godine proglašeni protuustavnim, te iako su sporne odredbe izmjenjene, nisu prošli sve procedure do konačnog usvajanja. Iz tog razloga je Ministarstvo privrede pripremilo Zakon o turizmu USK-a , koji je usvojen polovinom ove godine, kako bi se izašlo iz ove situacije i problematiku unapređenja, kontrole i razvoja turizma, podigli na viši nivo, uključivši gradove/općine maksimalno u isto, te davši im zakonsku mogućnost za osnivanjem TZ-a.

„Sve izrečeno jesu dodatni razlozi da Grad Bihać organizaciju, razvoj turizma i svih privrednih djelatnosti koje doprinose poboljšanju i kvaliteti usluga u turizmu, ali i pitanje boravišne takse, naplate i namjene tih sredstava organizira na bolji i efikasniji način, a osnivanje TZ Grada Bihaća će značajno u tome pomoći„ – kazala je Beširević.

Related posts