Počela implementacija zakona o roditeljima/njegovateljima FBiH

Kako je Zakon tek stupio na snagu, mnogim roditeljima nisu jasne njegove brojne odredbe. Tim povodom, smo istražili proceduru oko priznavanja prava koja iz njega proističu…

Krajem prošle godine u Federaciji je na snagu stupio Zakon o roditeljima njegovateljima. Primjena ovog zakona omogućava roditeljima djece sa teškim oblikom invaliditeta da ostvare mjesečnu naknadu u visini najniže plate u FBiH, te pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Kako je Zakon tek stupio na snagu, mnogim roditeljima nisu jasne njegove brojne odredbe. Tim povodom, smo istražili proceduru oko priznavanja prava koja iz njega proističu.

Stupanjem na snagu federalnog Zakona o roditeljima njegovateljima, prvi put je u BiH regulisano da će roditelj koji ostvaruje status njegovatelja biti tretiran kao da je u radnom odnosu, što znači da će primati mjesečnu naknadu u visini najniže plate u Federaciji.

„Status roditelja njegovatelja može ostvariti roditelj lica sa invaliditetom koje ima stopostotno oštećenje organizma i koje ostvaruje pravo na tuđu njegu i pomoć i koje ne može biti samostalno i samostalno obavljati određene funkcije: da se ne može samostalno svlačiti, oblačiti, boraviti izvan stana, održavati ličnu higijenu“ – objašnjava Lejla Hafizović socijalna radnica u Bihaćkom Centru za socijalni rad.

Prvi korak ka ostvarenju ovog prava jeste da se roditelj javi u Institut za medicinsko vještačenje radi ponovnog određivanja invaliditeta djeteta, koje je potrebno platiti, a nakon toga je se javlja u Centar za socijalni rad.

„Kad Centar za socijalni rad na osonovu nalaza komisije za medicinsko vještačenje donese rješenje koje će se priznati pravo roditelju njegovatelju, tim Rješenjem će se ukinuti tuđa njega i pomoć licu sa invaliditetom koja automatski prelazi na roditelja, plus taj roditelj će imati uplaćene doprinose i neku razliku do najniže plate u FBiH.“ Ističe Hafizović i dodaje „Pravo teče od prvog u idućem mjesecu. Znači ako su podnijeli zahtjev u CSR u februaru, pravo će teći od prvog marta.“

Ovim zakonom nisu u cjelosti zadovoljni roditelji djece čiji invaliditet je ispod 100 %, jer ne ostvaruju ista prava, a kažu njihova djeca i oni kao roditelji imaju iste probleme. Žale se i na odredbu kojom se kaže da u ovu kategoriju ne spada roditelj čije dijete može biti samostalno duže od 4 sata.

„Našu djecu taj zakon stavlja u četiri zatvorena zida. Tim zakonom je našoj djeci dozvoljen boravak od 4 sata u javnim institucijama, bilo da se radi o vrtiću, školi, udruženju, od bilo čega. To mi kao roditelju nije jasno“ rekla nam je Azra Blažević koja je roditelj dvoje djece sa invaliditetom i član Federalne unije osoba s invaliditetom.

U Centru za socijalni rad objašnjavaju da „ako dijete ide u školu, ako mu je nakon 4 sata potreban pomoć roditelja moći će ostvariti pravo, ali ako dijete može boraviti duže od 4 sata, zakon je predvidio tako da roditelj neće moći ostvariti pravo“.

Kako saznajemo u Centru za socijalni rad Bihać još uvijek nisu zaprimili ni jedan zahtjev za priznavanje ovog prava, ali ističu da su roditelji već dolazili po informacije u Centar, te su se počeli javljati u Institut, a Zakon je krenuo u implementaciju.

Izvor: rtvusk.ba

Related posts