Partnerska saradnja sa mladima u USK: Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti omladinskog organizovanja

U Bihaću je upriličeno svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti omladinskog organizovanja programa za mlade, a posebno unaprjeđenja statusa i aktivizma srednjoškolaca.

Memorandum su potpisali Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona, u ime Vlade Kantona te Kenan Kečanović, predsjednik Mreža savjeta/vijeća učenika u Unsko-sanskom kantonu (mreVUK USK).

Premijer Rošić, u obraćanju predstavnicima vijeća učenika srednjih škola na ovom području, istaknuo je da Vlada USK i na ovaj način želi pružiti šansu mladima te da mogu računati na partnersku saradnju u oblasti omladinskog organizovanja, programa za mlade, a posebno unapređenja statusa i aktivizma srednjoškolaca.

Cilj partnerskog djelovanja izvršne vlasti Kantona i Vijeća učenika je poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u procese odlučivanja i poticanje aktivizma i volonterizma.

– Želimo biti aktivan dio društva, kaže Kenan Kečanović.

Ovim Memorandumom o saradnji uspostavljaju se okvirni mehanizmi saradnje između Vlade Unsko-sanskog kantona i Mreže savjeta/vijeća učenika, koja zastupa interese srednjoškolaca, a posebno u oblasti omladinskog i srednjoškolskog organizovanja, omladinske politike i poboljšanju položaja srednjoškolaca u društvu i njihovoj aktivnoj ulozi u procesima odlučivanja kad je riječ o politici prema mladima.

Related posts