Bihać: Zbog čega se ne poduzimaju potrebne aktivnosti na uklanjanju rastinja i grafita sa tornja crkve

Gradski odbor Naše stranke Bihać, razmatrajući probleme stanja spomenika kulture na području Bihaća, zazeo je stav da se na ovaj načein obratimo nadležnoj ustanovi i gradskoj upravi Bihać.

Bez ambicija da ikome držimo lekcije o tome kako i koliko se vodi briga o kulturno-historijskom nasljeđu a posebno o objektima koji su dio te baštine, smatramo primjerenim da, kao aktivni politički subjekt i u ovom gradu, onima koji su politički ili profesionalno nosioci aktivnosti na prevazilaženju postojećeg stanja postavimo sljedeća pitanja:

1. Zbog čega se ne poduzimaju potrebne aktivnosti na uklanjanju rastinja i grafita sa tornja crkve sv. Ante Padovanskog u centru grada i kada će se to stanje promijeniti?

2. Kada su gradske vlasti posljednji put intervenirale kod nadležnih, kantonalnih organa i institucija da se prostor u Kapetanovoj kuli napokon vrati u funkciju kakvu je imao do 2012. kada je započeta njena rekonstrukcija odnosno restauracija?

3. Kada je JU “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać” posljednji put razmatrao ovu problematiku, na kojem nivou odlučivanja i kakvi su izgledi da se opisani problemi u dogledno vrijeme riješe?

Odgovorima na postavljena pitanja nadamo se u roku od 10 dana nakon čega će mo, ovisno o tome šte će se u tom roku desiti, zauzeti stav o daljnjem aktivnostima koje bi u konačnici trebali rezultirati poboljšanjem stanja navedenih spomenika kulturnog naslijeđa.

Related posts