Osuđen Agan Bunić, bivši načelnik Bužima

Agan Bunić osuđen je za krivično djelo Krivotvorenje službene isprave i produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Općinski sud u Bosanskoj Krupi proglasio je krivim Agana Bunića za krivično djelo Krivotvorenje službene isprave i produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Bunić se tereti da je u septembru 2016. godine u svojstvu načelnika Općine Bužim svojim potpisom i pečatom ovjerio službeni akt Općine sa neistinitim sadržajem, te protuzakonito zaključio ugovore o djelu u organu državne službe sa više lice, pribavljajući im na taj način korist u vidu protupravnog zaključenja ugovora o djelu.

Prvostepenom presudom izrečena je uvjetna osuda sa kojom je Buniću utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca sa rokom kušnje od 2 godine, te mu je izrečena i mjera zabrane obavljanja službene djelatnosti – odnosno načelnika Općine Bužim u trajanju od dvije godine.

Izvor: RTVUSK

Related posts