Održana sjendica Vlade USK: Kritike na račun lokalnih uprava

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Na 108. sjednici članovi izvršne vlasti Kantona, između ostalog, utvrdili su Prijedlog Odluke o formiranju interresorne komisije za izradu Uredbe o definisanju visine plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja javnih preduzeća i ustanova. Zadatak ove komisije je da u što kraćem roku pripremi Uredbu, sukladno Zakonu o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i institucija Unsko-sanskog kantona, a kojom će se sva javna preduzeća i ustanove, koje su obuhvaćene ovim Zakonom, razvrstati u razrede, kojima će biti definisana visina plaća i naknada, a na bazi kriterija, kao što su: broj zaposlenih, ukupan godišnji prihod, interes društva za djelatnost koju obavljaju, obim posla i odgovornosti za obavljanje dužnosti i drugih kriterija.

Vlada Kantona, podržala je zahtjev MZ Biljani, općina Ključ te iz dijela sredstava “Grant neprofitnim organizacijlma-ostali“ Ministarstva privrede namijenila 4000 KM za pomoć u sufinaciranju projekta ,,Uređenje, adaptacija i turistička promocija Jabukovačkog jezera” u Biljanima.

– Ideja je MZ Biljani da se uredi prirodni fenomen Jabukovačkog jezera koji privlači pažnju brojnih posjetilaca kako bi poslužio kao poticaj stvaranja jedinstvenog turističkog proizvoda, te obogaćivanja sveukupne turističke ponude ovoga kraja, u svrhu razvoja turizma MZ Biljani i općine Ključ. Ulaganjem u uređenje okoliša i neophodnu putnu infrastrukturu te kupališnog mobiliara ovaj lokalitet bi dobio sportsko-turističke sadržaje te bi se sačuvao ovaj jedinstveni prirodni fenomen od devastacije, obrazložio je ministar privrede Samir Sedić.

Članovi Vlade podržali su projekt uz posebnu napomenu da se radi o povratničkom području, gdje svaki projekat u pravcu održivog povratka i razvoja treba imati podršku Vlade kantona. Podržan je i projekat udruženja K.E.S.”Fit Plus” Sanica – Ključ za markaciju i obilježavanje biciklističkih staza na području budućeg Eko centra Sanica.

Iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu, iz tekuće budžetske rezerve, Vlada USK odobrila je isplatu 3.000 KM Košarkaškom klubu Bihać za sufinansiranje prvog memorijalnog turnira u znak sjećanja na osnivače i legende košarke u Bihaću Adema Hadžihajdarevića i Sulejmana Ferizovića.

Ministar poljoprivrede, privrede i šumarstva Dragan Polimanac prezentirao je danas Informaciju o obavljenoj žetvi za 2017 . godinu na području Unsko – sanskog kantona. Unsko-sanski kanton. Kao pretežno brdsko-planinski kraj nije značajniji proizvođač žita Ipak, proizvodnji žita se treba posvetiti daleko veća pažnja da se ne nastavi sa trendom daljeg uvećavanja površina neobrađenih oranica.

Ukupne poljoprivredne površine na Unsko-sanskom kantonu, prema statističkim podacima iznose 194.125 ha. Od toga ukupne oranične površine iznose 54.24 posto ukupnih poljoprivrednih površina. U 2017. godini došlo je do smanjenja žetvenih površina za 0,2 posto a analiza ukupnih prinosa po pojedinim žitaricama ukazuje da su prinosi umanjeni u odnosu na 2016. godinu ne samo zbog smanjenih zasijanih sjetvenih površina već i zbog vremenskih neprilika, prije svega grada, a kasnije i ekstremne suše na cijelom području a pogotovo u općini Bosanski Petrovac, ukazuju podaci Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Premijer USK Husein Rošić ukazao je na potrebu boljeg organizovanja lokalnih uprava radi zaštite poljoprivrednih proizvođača, ukazujući na propust, da, i nakon upute Kantonalnog štaba Civilne zaštite i brojnih apela proizviđača općine i gradovi USK nisu proglasili stanje elementarne nepogode a time je onemogućeno korištenje namjenskih sredstava Civilne zaštite za pomoć u saniranju šteta nastalih usljed nepogode, konkretno u ovom slučaju suše za vrijeme ljetnog perioda.
Na prijedlog ovog resornog Ministarstva Vlada USK prihvatila je i Informaciju o stanju i potrebama u Kantonalnoj upravi za šumarstvo.

Related posts