Održana 72. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj sjednici, na prijedlog Dragana Polimanca, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada USK utvrdila je Odluku o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Kantona za 2017. godinu. Uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški u primaroj poljoprivrednoj proizvodnji propisuju se uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica te je uređen postupak za: ostvarivanje, način isplate novčanih podrški, obaveze koje kandidat mora ispuniti prije i nakon primitka novčane podrške.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, predlagača Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Odredbom člana 97. Zakona o prostornom uređenju građenju utvrđeno da će Vlada Kantona donijeti Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, a kojom će biti propisano koje uvjete moraju ispunjavati učesnici u građenju te utvrđeni uvjeti za izdavanje ovlaštenja, način njihova izdavanja i vođenje registra izdatih ovlaštenja. Ovom Uredbom jasno su definisani uvjeti koje mora ispunjavati projektant u pogledu uvjeta stručne osposobljenosti i broja stručnih osoba za obavljanje poslova projektovanja, precizirana dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje i produženje ovlaštenja za obavljanje poslova projektovanja te propisan način izdavanja rješenja i ovlaštenja za obavljanje poslova projektovanja i definisan je način vršenja upravnog nadzora nad radom projektanata. Također, utvrđeno je da je projektant dužan, u roku važenja ovlaštenja, na zahtjev Ministarstva, dostaviti listu osiguranih lica izdatu od nadležne porezne uprave, radi provjere ispunjavanja uvjeta u pogledu broja uposlenih stručnih osoba kod projektanta.

Vlada Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01. – 31.12.2016. godine sa lzvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu, te je isti uputila Skupštini Unsko- sanskog kantona na razmatranje.

Premijer USK Husein Rošić istaknuo je da je u ŠPD u prošloj godini ostvarena neto dobit u poslovanju u iznosu 1.232.133,00 KM, te se od menadžmenta očekuje da dodatno stabilizuje stanje u ovom poduzeću koje je ostvarilo znatno veću dobit proje nekoliko godina. Ove godine, po prvi put, iz dobiti ovog poduzeća finansira se projekat od značaja za Kanton, konkretno milion KM usmjeren je za obnovu operacionih sala u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Na 72. sjednici Vlada Kantona razmatrala je i prihvatila izvještaje o radu Sportskog saveza, Zavoda za javno zdravstvo, Arhiva USK i Doma zdravlja Velika Kladuša, dok izvještaj ZU Apoteka Bužim nije prihvaćen.

Related posts