Održan radni kolegij o sigurnosnoj situaciji na USK

U prostorijama MUP USK-a, policijski komesar glavni inspektor Mujo Koričić i ministar MUP USK-a Anel Ramić, danas su održali prošireni radni kolegiji sa najbližim saradnicima, načelnicima Sektora, načelnicima Policijskih uprava i komandirima Policijskih stanica koje su u sastavu Uprave policije MUP USK-a, a na kojem je izvršena analiza rada Uprave policije u proteklih osam mjeseci.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona kao i aktivnostima i projektima koji se realiziraju s ciljem unapređenja stanja sigurnosti. Policijski komesar je istakao, da je zadovoljan dosadašnjim postignutim rezultatima ali isto tako naložio i koje aktivnosti će se poduzimati da se ovakav trend zadrži odnosno unaprijedi na viši nivo.

Ministar MUP USK-a, upoznao je prisutne o aktivnostima koje se provode u cilju obezbjeđenja materijalo-tehničkih sredstava za nesmetan rad policijskih službenika, kao i planovima vezanih za obnovu zgrada u sastavu MUP USK-a.

Konstatirano je da u proteklom periodu nisu zabilježeni veći sigurnosni problemi na području Unsko-sanskog kantona te da je stvaranju povoljne sigurnosne situacije, uz redovne mjere koje kontinuirano poduzimaju policijski službenici, doprinjelo i postupanje po planiranim aktivnostima i akcijama koje su rezultat izvršenih procjena i reagovanja na uočene pojave i dešavanja na terenu.

Related posts