OBJAVLJEN TENDER: Oružane snage BiH kupuju 200 vozila vrijednih 21 milion KM

Ministarstvo odbrane BiH planira da za 21,2 miliona KM kupi 205 vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, a između ostalih, predviđena je nabavka putničkih vozila, minibuseva, autobusa, terentih i sanitetskih vozila.

Tender je podijeljen na 28 lotova, zainteresovane firme ponude mogu da dostave do 1. novembra.

Ministarstvo za potrebe vojske planira da nabavi 10 putničkih vozila niže i 12 niže srednje klase, 54 vozila sa devet sjedišta, 26 terenskih vozila sa pogonom na sva četiri točka i pet sjedišta te osma takvih vozila sa devet sjedišta.

Predviđena je i kupovina minibuseva sa različitim brojem sjedišta, autobusa, 15 sanitetskih vozila, cisterni za gorivo, hladnjača, teretnih vozila za prevoz hrane, vučnih i vatrogasnih vozila.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 18,1 miliona KM, dok je sa PDV-om cijena 21,2 miliona KM.

Rok isporuke vozila je šest mjeseci od potpisivanja ugovora, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Ministarstvo u ovoj godini planira da preuzme 87 vozila, ukupne vrijednosti sedam miliona KM, dok preostala vozila planira da preuzme u naredne dvije godine.

„Ugovorni organ zadržava pravo da mijenja strukturu i dinamiku isporuke ugovorenih vozila, a u zavisnosti od obezbjeđenja novčanih sredstava“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić rekao je danas za CAPITAL da je ovo višegodišnji projekat nabavke specijalizovanih vozila za Oružane snage BiH i da je oko šest miliona KM obezbijeđeno u budžetu ovog ministarstva, a da dio obezbjeđuje Savjet ministara i da je predviđeno plaćanje u idućoj godini.

„Radi se o specijalizovnim vozilima u sklopu modernizacije Oružanih snaga. To je višegodišnji projekat, a predviđena je nabavka 205 vozila. Oružane snage trenutno raspolažu sa više od 1.000 sepcijalizovanih vozila, ali s obzirom na to da je njihovo održavanje skupo, planirano je da se modernizacijom naprave uštede na samom održavanju i da se zanovi vozni park kako bi operativnost Oružanih snaga bila na onom nivou na kojem je potrebna“, rekao je Jerinić i dodao da su vozila koja vojska koristi starija od 30 godina.

Jerinić je istakao da će stara vozila biti prodata i da su neka već uspjeli prodati.

„To ćemo raditi u kontinuitetu jer nam zauzimaju prostor, ali zahtijevaju i ljudske resurse kako ne bi došlo do otuđenja određenih dijelova, što se znalo dešavati“, kazao je on.

Related posts