Obilježena 24. godišnjica slamanja “Februarske ofanzive”

U organizaciji Udruženja Hasin vrh danas je nedaleko od čuvenog Hasinog vrha, održana tradicionalna manifestacija, kojom se bivši pripadnici 5. korpusa Armije R BiH prisjećaju slamanja neprijateljske “februarske ofanzive” ratne 1994. godine. Ovogodišnjem obilježavanju prisustvovalo je nekoliko hiljada posjetilaca, nekadašnjih direktnih aktera bitke, ali i veliki broj mladih koji su od ratnih komandanata mogli čuti sve šta se je dešavalo tokom bitke ratne 1994.godine.

U svojim obraćanjima ratni komandanti Hamdo Delalić, Hamdija Abdić, Amir Avdić, Šefik Veladžić, predstavnici Grada Bihaća i Cazina, Općina Bužim i Sanski Most, Vlade USK-a, te MZ Srbljani i Udruženja Hasin vrh, istakli su da je nadljudskim naporima pripadnika 5. korpusa ARBiH i policije spriječen plan neprijatelja da ovlada ovim prostorom i dođe do hidrocentrale u Kostelima.

„Hvala organizatorima koji svake godine uspješno organiziraju sjećanje na jednu od najvećih bitka koje su vodile skoro sve jedinice 5. korpusa Armije R BiH na jednom tako malom području. Ovdje smo se borili i izborili sa daleko jačim neprijateljem i slamanjem ove ofanzive zajedno smo pokazali neprijatelju da neće osvojiti tadašnji Bihaćki okrug. Pokažimo i danas u miru da zajedno možemo stvoriti još bolju državu BiH“- kazao je u ime Grada Bihaća Senad Šarganović, Savjetnik gradonačelnika Bihaća i ratni komandant 501. Slavne brigade.

„Mjesta naših uspješnih suprostavljanja neprijatelju i naših velikih pobjeda su lokacije za hodočašće i kao takve moraju biti mjesta iskrene posvećenosti borcu, braniocu, pripadniku 5. korpusa Armije R BiH, odnosno mjesta gdje ćemo bar na trenutak zaokupiti pažnju mladih generacija da saznaju sve o agresiji i odbrani 1992-1995. godina“- kazao je Hamdo Delalić, ratni komandant 503. Slavne brigade.

Ofanziva srpskih snaga na Bihaćki okrug, planirana i pripremljena u Komandi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, počela je 6. februara 1994. godine na linije odbrane i zonu odgovornosti 501. i 503. brdske brigade i 504.lake brigade 5. korpusa A R BiH.Osnovni ciljevi ofanzive sa širokog zahvata fronta od Lohovskih brda do Jezera bili su protjerivanje snaga 5. korpusa sa Grabeškog i Grmuško-srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane “Kostela“, te presijecanje komunikacije Bihać – Cazin,

Related posts