Obavijest za poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Bihaća

U cilju pomoći pri prevazilaženju situacije u kojoj su se našli poljoprivredni proizvođači na području Grada Bihaća, ali i svi građani koji na svojim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima obavljaju proljetnu sjetvu/sadnju poljoprivrednih kultura, a koja je prouzrokovana enormnim povećanjem cijena repromaterijala i goriva za obavljanje proljetne sjetve, te cijena osnovnih životnih namirnica, ove godine iz Budžeta Grada Bihaća izdvojiće se sredstva za poljoprivredu u ukupnom iznosu od 595.010,00 KM.

Sredstva su planirana za slijedeće namjene:

  • sufinansiranje kupovine repromaterijala (sjemenskog i sadnog materijala i mineralnog đubriva NPK i KAN) za proljetnu sjetvu /sadnju 120.000,00 KM
  • sufinansiranje kupovine repromaterijala za jesenju sjetvu (u prvom redu sjemena pšenice i drugih žita) 150.000,00 KM
  • sufinansiranje kupovine presadnica za sadnju plastenicima/staklenicima 30.000,00 KM

Ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju kao i poljoprivrednih mašina i priključaka iz uvoza starosti do pet godina, ulaganje u kupovinu rasplodnih junica, pakirnica, sušara, opreme za pčelarstvo 50.000,00 KM

Pored ovih sredstava planirana su i sredstva za:

  • pomoć Udruženju pčelara Grada Bihaća za kupovinu pčelinjih pogača 15.000,00 KM
  • za sufinansiranje projekata proizvodnje jagode u visokim tunelima sa Turskom razvojnom agencijom TIKA 30.000,00 KM i 20.000,00KM za sufinansiranje nabavke plastenika sa IFAD-om

Učešće Grada u realizaciji infrastrukturnih projekata u ruralnim područjima grada Bihaća u saradnji sa IFADOM iznosi 140.000,00 KM za rekonstrukciju ceste „Donji Srbljani – Gornji Srbljani“ i 35.010,00 KM za sanaciju pristupnog puta do poljoprivrednih parcela na području k.o.Sokolac i k.o.Golubić. Grad Bihać u realizaciji ovih projekata učestvuje sa 70% a IFAD sa 30%.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Grad Bihać proteklih godina imao veliki broj prijava štete na poljoprivrednim parcelama koje su prouzrokovale divlje svinje, i druge divlje životinje planirano je da se ove štete u koliko ih bude u 2022. godini na neki način dijelom saniraju iz Budžeta Grada Bihaća u saradnji sa Lovačkim društvom Bihać i za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM

Kako bi financijska sredstva što prije bila na računima onih kojima je to sad najpotrebnije, ovim putem obavještavamo građane da će već ove sedmice biti raspisan javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu /sadnju poljoprivrednih kultura i javni poziv za sufinansiranje kupovine presadnica za proizvodnju u zaštićenom prostoru tako da će oni koji su već kupili potreban repromaterijal ali i oni koji to planiraju uraditi u optimalnim rokovima sjetve /sadnje moći podnositi svoje zahtjeve (obrazac zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom biće dostupan na web stranici Grada i u šalter sali) od 11.04. 2022. godine.

Related posts