Pročitajte reakciju prof. Bašića na izjavu rektora Islamovića

Naime, u emisiji Dnevnika RTVUSK, rektor Univerziteta u Bihaću Fadil Islamović dao je izjavu kojom tvrdi da prof. Nedžad Bašić nema nikakvu diplomu o završenim pravnim studijama, magisteriju i PhD programu, na šta je profesor Bašić uputio reakciju:

Mada sam ja sve moje akademske programe završio još u Jugoslaviji na Univerzitetu u Beogradu i Sarajevu, a postdoktorske studije na Univerzitetu St. Thomas u Kanadi, to nije smetalo našem Fadilu da me optužuje da nemam diplome završenih studija, kako bi time umanjio značaj mojih kritika koje mu upućujem zbog njegovih brojnih kriminalnih radnji, koje sada postaju predmet studije o akademskom razaranju i uništavanju BiH. Čini mi se da je pokretanje ove naučne studije, čiji su glavni akteri Fadil i kompanija, bilo jako uznemiravajuće za njih pa su se pokušali oterasiti (istjerati) sve profesore koji su im smetali. Posebno im smeta metoda koju ova studija predlaže a to je stalni pritisak akademske javnosti i javnog mijenja na nosioce kriminala sa punim imenom i prezimenom, kako bi i njivo najbliže okruženje i članovi njihove porodice imali svoga udjela u eliminaciji kriminalnih radnji tih likova.

Treba napomenuti da je po Fadilovoj anonimnoj prijavi (to je glavno sredstvo kojim se služi on i njegova družina), čak je angažirana i Policijska uprava u Bihaću koja je detaljno ispitala validnost i originalnost svih mojih diploma i o tome donijela Rješenje koje se nalazi u mom radnom dosjeu, a koji je dostupan Fadilu Islamoviću. Izgleda ni to nije bilo dovoljno Fadilu pa je krenuo i u direktno optuživanje Policije koja nije napisala izvještaj koji je on bio naručio. Naravno, sa ovakvim izjavama on pokušava da sve svoje kolege i saradnike, uključujući tu i mene, svede u ravan njegovog kriminalnog background-a, što to već čini dugi niz godina, a sve to da bi prikrio kriminal koji se nesmetano odvija na Univerzitetu u Bihaću pod pokroviteljstvo grupe kojoj i sam pripada.

Naravno, svi mi profesori i studenti Univerziteta imamo akademsku i moralnu dužnost da javnost obavijestimo o kriminalnom djelovanju ove grupe, uključujući i djelovanje rektora Univerziteta u Bihaću. U prvoj fazi bit će obavješteno Kantonalno i Federalno tužilaštvo, akademska javnost BiH, te međunarodne institucije koje djeluju u BiH, a koje imaju odgovornost u suzbijanju kriminala.

Na javnu izjavu Fadila Islamovica u Dnevniku RTVUSK, rektora Univerziteta u Bihaću, ne bih trebao ni da reagiram, imajući u vidu njegov karakter, a koji je spreman i rođeno dijete uvesti u život na kriminalan način, što je dobro poznato lokalnoj sredini. Međutim, u cilju zaštite digniteta Policijske uprave Bihać, koja je više puta vršila kontrolu svih mojih diploma, po brojnim prijavama istog tog Fadila, što sa ovom izjavom Fadil Islamović negira, uvodeći Policijsku upravu u svoju igru prevara i podvala.

Koristeći poziciju Rektora on se bavi takvim prizemnim stvarima da bi zataškao svoju kriminalnu aktivnost i spreman je optužiti i policiju, i Sud, i Tužilaštvo, što ukazuju na nemoralan i prevarantski karakter njegove ličnosti. Javnost USK treba da zna da grupa koja je privatizovala Univerzitet (Fadil Islamović, Mirsad Veladžić, Refik Šahinović, Atif Hodžić, Halid Makić, Esad Bajramović), a koja je moralno, akademski i materijalno uništila Univerzitet u Bihaću, i dovela ga do ruba kriminalnog incidenta, ne smije i neće ostati na čelu ove ustanove zbog sudbine ovog naroda.

To treba da bude glavni zadatak i profesora i studenata na Univerzitetu u Bihaću, koji nažalost do sada nisu imali intelektualne hrabrosti krenuti u akademsku rehabilitaciju Univerziteta.

prof. dr. Nedžad Bašić

Related posts