Novim pravnim okvirom smanjiti cijenu ličnih dokumenata

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Bosne i Hercegovine prošle godine isporučila je 262.295 ličnih karata, 204.724 vozačke dozvole, 469.131 pasoških knjižica, 313.300 registarskih tablica te značajan broj drugih isprava.

Ove dokumente izdala su nadležna kantonalna i entitetska ministarstava unutrašnjih poslova (MUP) i Javni registar Brčko Distrikta, kazao je na početku razgovora za Fenu direktor Agencije za identifikacijskih dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Arif Nanić.

Uzimajući sve to u obzir, direktor je ocijenio rad Agencije uspješnim, dodajući da su obavljane sve aktivnosti s posebnim akcentom na personalizaciju i tehničku obradu identifikacijskih dokumenata, dokumenta za registraciju vozila te je vođena evidencija u nadležnosti IDDEEA-e.

Međutim, podsjetio je da se u bh. javnosti u posljednje dvije godine rad Agencije najviše vezivao za neuspješno realiziranje raspisanih tendera za nabavku pasoških knjižica ili takozvanu, kaže direktor, “pasošku krizu” koja je bila u martu 2017. godine.

– Prevazišli smo taj problem i nastojimo da Agencija svoje nadležnosti blagovremeno izvršava te da se opet ne ponovi nešto slično. Upravo iz tih razloga potrebno je naglasiti važnost nesmetanog funkcioniranja Agencije u interesu svih građana BiH – istaknuo je.

U augustu 2017. godine raspisan je tender za nabavku pasoških knjižica od 1. aprila 2018. godine i on se još provodi, a zbog ovih problema vodeći se pozitivnim praksama i primjerima iz zemalja u regionu, Agencija, putem resornog ministarstva, radi u cilju stvaranja drugačijih pravnih okvira.

– Takav pravni okvir na drugačiji način bi regulirao ovu materiju, kako Bosna i Hercegovina ne bi i u budućnosti bila “talac” različitih lobističkih skupina, čiji jedini cilj je izvlačenje novca iz države – podvukao je Nanić.

Related posts