Naučni rad Dijane Sulejmanović izložen na Univerzitetu u Helsinkiju

Naučni rad Dijane Sulejmanović, psihologa OŠ “Mahala”, izložen je ovih dana na Univerzitetu u Helsinkiju na konferenciji održanoj povodom 100.og rođendana Finske.

Tema rada je iracionalnost agresivnosti.

Dijana Sulejmanović je rođena 21.2.1987. u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine je angažirana kao viši asistent za oblast Psihologija na Univerzitetu u Bihaću. Objavila je preko 20 naučnih radova te prevela stručnu knjigu o spektru autističnih poremećaja „A Strange World” Martine F. Delfos s engleskog na bosanski jezik.

Održala je predavanje za studente treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu suicidalnosti te za studente doktorskog studija Čikaške škole psihologije u Washingtonu na temu ratne traume.

Pohađala je brojne edukacije iz oblasti psihoterapije i završila napredni nivo edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije. Uže područje istraživanja: školska psihologija, suicid i kognitivno-bihejvioralna modifikacija.

Related posts