Nastavljeno deminiranje na području Sanskog Mosta

Na širem području sela Šehovci, desetak kilometara od Sanskog Mosta, ovih dana nastavljeno je deminiranje zemljišta, te uklanjanje ostalih neeksplodiranih sredstava zaostalih iz proteklog rata.

“Deminerske aktivnosti se zbog situacije usljed pandemije virusa korona nisu odvijale protekle godine, a u narednom periodu planirano je da se od minskih polja očisti oko 2,5 kvadratnih kilometara prostora”, potvrdio je Said Ramić, načelnik Civilne zaštite općine Sanski Most.

Prema njegovim riječima, projekat se finansira sredstvima Vlade Norveške, posredstvom Humanitarne organizacije “Norveška narodna pomoć”, a u saradnji s Centrom za uklanjanje  mina BiH.

Radi se o procesu koji se provodi od 2018. godine i podijeljen je u tri faze, a ovom, posljednjom  fazom deminiranja biće obuhvaćen prostor od sela Šehovci prema Suhodolu, te širi rejon sela Škrljevita. 

Prema njegovim riječima, u proteklim godinama od zaostalih mina na ovom području je očišćeno oko 5,5 kvadratnih kilometara zemljišne površine. Tom prilikom na pomenutom prostoru pronađeno je više od 100 protivpješadijskih mina i više neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava. 
Inače, radi se o području za koje se pouzdano zna da krije brojna minska polja s obzirom na to da je riječ o nekadašnjoj crti razdvajanja sukobljenih strana iz proteklog rata.

“Deminirano zemljište je predato na upotrebu vlasnicima i moramo konstatovati da samo pukom srećom do sada nije bilo ljudskih žrtava. Evidentirali smo i primjere da je nezakonita eksploatacija šume obavljana na terenu gdje su se nalazila minska polja, da nisu poštovana upozorenja i slično”, istakao je Ramić.

Sanski Most spada u kategoriju općina s visokom opasnošću od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava i poslije Bihaća, kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, smatra se lokalnom zajednicom s najvećim brojem zaostalih minskih polja iz perioda rata.

Najugroženija su područja koja se nalaze u rubnim dijelovima općine, prema susjednom entitetu, s obzirom na to da se radi o linijama razdvajanja iz proteklog rata.

Related posts