Nastavlja se diskriminacija u manjem bh entitetu: U Kozarcu poništen konkurs jer se traži profesor bosanskog jezika

Direktor osnovne škole “Kozarac”, u istoimenom mjestu kod Prijedora, raspisao je konkurs za profesora “bosanskog jezika” bez saglasnosti predsjednika Aktiva direktora škola, te je inspektor rješenjem naložio školi da poništi sporni konkurs i da radno mjesto nastavnika jezika bošnjačkog naroda popuni u skladu sa zakonom.

Potvrđeno je ovo juče “Nezavisnim” iz Inspektorata RS nakon što je republički prosvjetni inspektor prošle sedmice izvršio kontrolu u ovoj školi u vezi sa sprovođenjem procedure raspisivanja konkursa za popunu radnog mjesta, kako je objavila škola, nastavnika “bosanskog jezika”.

“Utvrđeno je da je škola poslala cirkularno pismo školama sa područja Aktiva direktora regije Prijedor, kojim se traži radnik za dopunu norme iz predmeta ‘bosanski jezik’, ali na pismo nije dobila odgovor. Predsjednik Aktiva direktora nije dao saglasnost za raspisivanje konkursa, iako je zakonski propisano da su škole članice aktiva direktora dužne prije raspisivanja konkursa da zatraže od aktiva informacije o radnicima za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba, te zatraže saglasnost za raspisivanje konkursa”, navode u Inspektoratu RS.

Stevica Džogazović, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola prijedorske regije, rekao je ranije da je dobio zahtjev od direktora OŠ “Kozarac” za saglasnost raspisivanja konkursa za nastavnika “bosanskog jezika”, ali ga nije odobrio.

Pomenuti konkurs je zatvoren 10. maja, a bio je objavljen na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS.

Kako je ranije u izjavi tvrdio Mirzet Mujičić, direktor OŠ “Kozarac”, ‘bosanski jezik’ se pod tim nazivom u ovoj školi izučava od marta 2002. godine.

“Sporazumom (Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika) Ministarstvo prosvjete i kulture RS nam je dalo odobrenje da izučavamo i koristimo taj naziv, te se tako i u ovom konkursu traži nastavnik ‘bosanskog jezika'”, rekao nam je ranije Mujičić.

Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, je, međutim, izjavio da sporni konkurs u ovoj školi nije u skladu sa Ustavom RS.

Predrag Damjanović, direktor Pedagoškog zavoda RS, takođe nam je nedavno rekao da je ovaj konkurs sporan i da nije u skladu s Ustavom RS, jer se, prema zakonu, ne može izučavati “bosanski jezik”, već jezik bošnjačkog naroda.

Related posts