Nakon što je zaboravio na obećanja, gradonačelnik Fazlić “zaboravlja” i na svoje Odluke usvojene od strane Gradskog vijeća? (FOTO)

Pisali smo o kratkom pamćenju građana, međutim, za građane koji ionako imaju mnogo svakodnevnih problema, pratit ćemo i napominjati šta su rekli, šta su obećali, šta su odredili da će uraditi i da li su uradili oni koje su oni birali. Svakak su na kraju građani koji će donijeti svoje konačne zaključke o (ne)opravdanosti činjenja pojedinih koraka.

Ne tako davno, na svojoj 5. sjednici Gradsko vijeće u Bihaću je 26. januara ove godine donijelo Odluku o pristupanju izradi urbanističkog projekta “BBI galerija”. Cijela priča je tada javnosti bila poprilično zanimljiva, ali nakon nešto više od tri mjeseca “BBI galerija” je zaboravljena.

Nije to toliko ni skandalozno što je “BBI galerija” zaboravljena da Gradsko vijeće nije u svojoj Odluci odredilo rokove za izvršenje određenih koraka. Navedeno je da će nacrt plana biti utvrđen u martu 2017. godine, da će javni uvid i javna rasprava biti obavljeni u aprilu 2017. godine, a prijedlog plana u usvajanje u maju 2017. godine.

Od (ne)ispunjenih obećanja i rušenja bespravnih objekata, na koje smo također podsjećali prije nekoliko dana, do nepoštivanja vlastite Odluke i rokova, jasni su koraci trenutne gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Fazlićem.

U prilog tvrdnjama redakcije portala USN.ba, objavljujemo i citiranu Odluku objavljenu u Službenom glasniku Grada Bihaća:

Related posts