Na mladima svijet ostaje, ali u Krajini to nije slučaj: Zbog manjka učenika počinje gašenje pojedinih škola!

Ove školske godine u USK-u broj upisanih učenika u školama manji je za 600. U resornom ministarstvu još nemaju tačan broj upisane djece, jer su mišljenja da će se on barem donekle povećati nakon drugog upisnog roka, koji još nije završen. Međutim, neosporna je činjenica da smanjenje broja učenika utiče na povećanje broja nastavnika na listi tehnološkog viška, što je evidentno i ove godine. Uz to, smanjuje se i broj odjeljenja, a neke područne škole moraće se ugasiti.

Time su nastavljene negativne tendencije, koje traju već duži period, te će „ključ u bravu“ od ove školske godine staviti u vrata i određenog broja područnih škola, kojih u Kantonu ima oko stotinu. Kad i koliko škola će se ukinuti, još se ne zna, ali nesporna je činjenica da ima i onih koje nemaju nijednog učenika, te će se morati gasiti po automatizmu, odnosno zatvorit će ih prazne učionice.

S druge strane, to dovodi do sve većeg broja nastavnika, koji su ili će biti proglašeni tehnološkim viškom i koji će ostati bez posla. Šta će biti sa ovim ljudima i da li će oni na ulicu?! Ministar Muhamed Ramić kaže da će biti zaposleni u drugim školama, te da su one dužne da obavijeste Ministarstvo o svojim potrebama, kako bi se ovi ljudi u skladu sa Pravilnikom o tehnološkom višku preraspodjelili, a da se ne smiju raspisivati konkursi za izbor novog nastavnog kadra.

U želji da čujemo i drugu stranu priče, kontaktirali smo više nastavnika, čija smo imena pronašli na listi tehnološkog viška. Svi su se žalili na brojne neregularnosti, kako u samom Pravilniku, tako i prilikom oglašavanja potreba za nastavnicima u školama, međutim niko od njih nije bio spreman stati pred našu kameru. Jedan od razloga, vjerujemo, jeste i taj što misle da bi im to odmoglo u pokušaju pronalaska novog radnog mjesta. No, vratimo se mi početku naše priče. Pita li se iko do kad će nam se škole zatvarati, i šta nam to govori o demografiji?! Ili nam je i ta tema, ostala u sjenci politike. I dok se otvaraju samo trgovine i kafane, plate u institucijama rastu, a političari se uzajamno vrijeđaju iz dana u dan, nama fali djece. I ako su ona uistinu, kako se kaže, naše najveće bogatstvo, mi smo, čini se, stvarno sirotinja…

Related posts