Na bh. granicama sve više ilegalnih migranata

Pripadnici Granične policije BiH od 1. do 26. januara 2018. godine otkrili su 132 državljanina zemalja visokog migracijskog rizika koji su pokušali ili su bh. granicu prešli ilegalno.

Riječ je o 42 državljana Sirije, 18 Pakistana, 14 Palestine, devet Afganistana, osam Maroka, sedam Alžira, po četiri Iraka i Irana, po dva Libije, Indije i Turske, jedan Tunisa i 19 osoba s Kosova, izvijestila je Granična policija BiH.

Uz navedeno, krajem 2017. i početkom 2018. najmanje 210 osoba je spriječeno u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice angažmanom policijskih službenika.

Ilegalne migrante službenici Granične policije BiH otkrivaju svakodnevno.

U zadnjih nekoliko dana otkriveno je više grupa na području Trebinja, Foče, Višegrada i Zvornika. Među njima bilo je i maloljetnika.

“Postupajući prema operativnim planovima, sukladno raspoloživim resursima, pripadnici Granične policije BiH obavljaju patrole, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i kontrolne punktove, te provode operativne akcije i mješovite patrole uz granicu BiH sa susjednim zemljama. Prema ilegalnim migrantima postupa se sukladno međunarodnom humanitarnom pravu”, kazao je ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić.

Jedna od metoda prevencije ilegalnih migracija je zaprečivanja mjesta mogućeg prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza.

Vlada Hrvatske donijela je odluku o zaprečivanju 26 novih lokacija na zajedničkoj granici, od čega je 25 na teritoriju RH i jedna na teritoriju BiH, koja su u postupku realizacije.

Projektom “Zaprečivanje sporednih putova pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Crne Gore” identificirane su 44 lokacije pogodne za ilegalne prelaske državne granice, od čega su 22 zapriječili bh. nadležni organi, a 22 lokacije nadležni organi Crne Gore.

Između BiH i Srbije realiziraju se aktivnosti zaprečivanja, i identificirano je 13 lokacija koje trebaju biti zapriječene.

“Granična policija BiH, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH donesenim 30. 8. 2017. godine, u budžetu za 2018. godinu planirala je finansijska sredstva za realizaciju tog projekta, čime će biti zapriječene identificirane lokacije na teritoriju BiH”, izjavio je Galić.

Dodao je da se prilikom ulaska ili izlaska iz BiH ilegalni migranti najčešće kreću pješke, zaobilazeći granične prijelaze.

Granicu pokušavaju preći u manjim grupama koristeći navigacijske uređaje. Najveći broj slučajeva otkriven je na području istočne Hercegovine zbog čega je Jedinica granične policije Trebinje iz drugih organizacijskih jedinica Granične policije BiH preusmjeren dodatan broj službenika i specijalističke opreme.

Kada je riječ o pokušajima ilegalnog izlaska iz BiH najveći broj slučajeva evidentiran je na području Bihaća i Velike Kladuše, a u zadnje vrijeme i na području Posušja, Čapljine i Gruda.

Prilikom pokušaja izlaska iz BiH karakteristični su slučajevi državljana Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni boravak u BiH pokušavajući ilegalno ući u Hrvatsku, navode u Graničnoj policiji BiH.

Related posts