Drvoprerađivačima u USK nedostaje sirovine

Drvoprerađivaći u posljednja 3 mjeseca ne rade nikako ili jako malo. Razlog je u nedostatku sirovine. U Šumskom privrednom društvu „US Šume“ kao razlog kašnjenja isporuke sirovine navode vremenske neprilike koje su zadesile USK u periodu tokom februara i marta. Ističu da su snijeg i led još uvijek prisutni na višim nadmorskim visinama, što onemogućava planiranu dinamiku radova u sječi i isporuci sirovine.

Drvoprerađivačima su obećali preraspodjelu radnog vremena, čime će pokušati sustići propušteno, što neće biti moguće u kratkom vremenskom periodu. Svoje nezadovoljstvo su istakli i kompanijama koje na vrijeme ne izvode sječu šume, a zbog manjka broja obučenih radnika, koji svoje mjesto uglavnom traže na tržištu radne snage u zemljama EU.

Tema koja je uvrštena na dnevni red sastanka je i izostanak prisustva predstavnika vladajućih struktura na sastancima ove grupacije. S obzirom na ozbiljnost situacije, drvoprerađivači predlažu da Vlada posveti jednu cjelokupnu sjednicu pitanju opstanka drvoprerađivača.

Jedan od zaključaka je bio i da će na jednom od budućih sastanaka uputiti Inicijativu za povećanje sječivog etata.

Related posts